Stockholm: Demonstrera mot marknadshyra på lördag

Efter många månaders kampanjarbete samlar kampanjen Nej till marknadshyra till stor manifestation i Stockholm på lördag 18 september. Ur Facebook-evenemanget:

VI DEMONSTRERAR mot marknadshyra 18 SEPTEMBER

Den 18 september DEMONSTRERAR vi i Stockholm! KOM MED!

14:00 Sergels Torg (för avmarsch till Medborgarplatsen)

 • Nej till marknadshyra
 • Stopp för bostadsspekulation och ständiga hyreshöjningar
 • För en social bostadspolitik
 • Hyresrätter kan byggas hållbart och vara en del av klimatomställningen.

Efter en vår av protester mot marknadshyra i nyproduktion tvingades regeringen avgå och förslaget skrotades. Detta visar att när vi tillsammans underifrån sluter upp mot orättvisor kan vi vinna! Många har inspirerats och nu går vi vidare. DAGS FÖR RÄTTVISA FÖR LANDETS HYRESGÄSTER.

PROBLEMEN ÄR MÅNGA: De årliga hyreshöjningarna. Hyreschocker vid renoveringar och vid lägenhetsbyte. Utförsäljningar och ombildningar. Bostadsbrist, trångboddhet och hemlöshet. Orimligt höga hyror i nybyggda lägenheter. Skattediskriminering jämfört med ägt boende, och mycket mer.

HOTEN FINNS KVAR. Partier som C och M är tydliga med att de vill ha total marknadshyra och kan komma med ännu värre lagförslag efter nästa val. Eller ta upp förslagen i Hyreskommissionens utredning om lägesfaktorns genomslag på hyrorna. Det är en farlig variant av marknadshyra som innebär oförutsedda och dramatiska hyreshöjningar. Valkampanjen startar nu!

Det behövs en SOCIAL BOSTADSPOLITIK i ett tryggt och hållbart samhälle. Hela plattformen för demonstrationen 18 september finns att läsa här. Kampanjen Nej till marknadshyra stöds av 86 organisationer och ordnade 200 protester i våras.

Vi i Arbetarmakt är en av organisationerna bakom kampanjen, och kommer självklart att delta i demonstrationen. Sök upp oss i vimlet för att få ett flygblad (se nedan), köpa vår tidning eller för att prata mer om hur vi för hyres- och bostadskampen framåt! Vi ses kl. 14.00 på Sergels torg i Stockholm! (För demonstrationer på andra platser i landet, se här.)

Redaktionen


Arbetarmakts flygblad – få ditt ex på lördag!

Flygblad: Kampen mot marknadshyror fortsätter!

Förslaget om fri hyressättning på nybyggda hyresrätter har fallit, för tillfället. Förslaget kommer säkerligen att återkomma, och under tiden görs nya försök. Det finns exempelvis planer på att låta lägenheters geografiska läge få större genomslag på hyran.

Om syftet vore att sänka hyran för dem som bor i fattigare områden eller långt ifrån stan skulle vi inte invända, men givetvis kommer det bara att innebära höjningar för dem som bor närmare. Det vore ett annat steg mot marknadshyror.

Fastighetsägarna gick också ut nyligen och krävde kraftigt höjda hyror, trots att hyrorna har stigit mycket mer än priset på det mesta annat. Vår rätt att överhuvudtaget ha råd att bo är hotad. Kampen går därför i högsta grad vidare!

Det är nödvändigt att vi stoppar alla steg mot marknadshyra. Bostad är en rättighet. Det ska inte vara en handelsvara eller något som bostadsbolag tjänar feta pengar på. Vi kräver därför:

 • Stoppa alla steg mot marknadshyra!
 • Stoppa alla ombildningar till bostadsrätter – ombilda istället tillbaka till hyresrätter!
 • Stoppa alla giriga privata värdar – återför alla hus med lägenheter till allmännyttan!
 • För en omfattande upprustning av alla hyreshus och lägenheter som behöver lagas och renoveras!
 • Gör en omfattande översyn av samtliga hyresrätter, med representanter för arbetarrörelsen och hyresgästerna själva. Sänk hyrorna till mera rimliga nivåer!
 • Genomför ett omfattande program med nybyggnation av nya hyresrätter med bra standard och rimliga hyror. Bygg bort bostadsbristen!
 • Förstatliga byggbranschen!
 • Arbetarrörelsen måste ta strid för dessa krav genom masskamp för att stoppa alla steg mot marknadshyra, och för att driva igenom de andra punkterna för en bostadspolitik i arbetarklassens intresse!