Workers Power är tillbaka

År 2015 anslöt sig medlemmar av Förbundet för Femte Internationalen i Storbritannien, tillsammans med hundratusentals andra, till Labour för att där nå ut till och kämpa sida vid sida med alla dem som lockades av Jeremy Corbyns ordförandeskap i partiet. Då antog våra brittiska kamrater namnet Red Flag, och gav ut en tidning med samma namn, tillsammans med gratistidningen Red Alert. I Labour deltog kamraterna i kampen för att demokratisera partiet, deltog i kampen för ett internationalistiskt alternativ till brexit, organiserade antirasistiska och antifascistiska mobiliseringar och deltog i en rad lokala initiativ och kampanjer.

Sex år senare drar kamraterna nu slutsatsen att det är dags att fortsätta kampen utanför Labour i stället. Som de skriver i septembernumret av sin återlanserade, och mycket snygga, tidning Workers Power, kommer de att fortsätta att relatera till vänsterreformister och subjektiva revolutionärer i och runt Labour, men kan inte längre säga till dem, eller till nästa generations klasskämpar, att kampen i Labour är den centrala frågan här och nu. I stället ställer sig kamraterna uppgiften att delta i klimatrörelsen och andra kamprörelser, liksom i den fackliga kampen.

Mer slutsatser om de sex åren i Labour kommer att följa, liksom så klart analyser av den fortsatta utvecklingen där. Men redan nu kan man läsa Workers Power på nätet, för att, precis som under de senaste årtiondena, få samma kommunistiska analyser och rapporter från Storbritannien som förut. Nu dock, som sagt, under ett nygammalt namn, som vi i Arbetarmakt givetvis gillar extra mycket: Workers Power. För oss återstår bara att säga: welcome back, comrades!

Läs mer på kamraternas hemsida (med ny adress): Why we are relaunching Workers Power.

Redaktionen