Arbetarmakt nr 2, 2021

Nummer 2/2021 av Arbetarmakts tidning finns nu att köpa! Ur innehållet:

  • Vi behöver politiska strejker!
  • Arbetarfront mot det blåbruna hotet
  • Internationell utblick och analys från Afghanistan och Mali
  • Hur bekämpar vi Alternativ för Sverige?

Ett exemplar blir ditt för ynka 20 kr (30 kr stödpris). Hör av dig till oss för att beställa ett ex!

Redaktionen