30 år sedan Sovjetunionens fall

På juldagen firade borgarpressen att det var 30 år sedan världens första arbetarstat, Sovjetunionen, gick i graven. Det är ett firande som i viss mån undergrävs av vetskapen om det nyliberala stålbad, den plundring av kollektiv egendom och fruktansvärda sänkning av levnadsstandard som de sovjetiska folken fick erfara i och med kapitalismens återupprättande.

Varför föll stalinismen i Sovjetunionen, och den planerade ekonomin med den? Fanns det en annan väg att gå för Sovjetunionens arbetare, där socialismen förenades med demokrati? Som ett lästips på det ämnet rekommenderar vi Dave Stockings artikel från 20 års-jubiléet för händelserna, som finns att läsa på engelska hos våra brittiska kamrater i Workers Power:

As revolutionaries we cannot sidestep the problems posed by the rise of Stalinism and the counterrevolution that happened within the revolution. This betrayal is not merely historical, but remains an operative barrier to winning a new generation to socialism.

We have to explain that a healthy socialism is possible; one based on genuine workers’ control through the soviets and democratic planning. Indeed, in a world of immense human misery and alienation, socialism is more than possible, it is vitally necessary.

Den som vill läsa mer om stalinismens uppgång och fall – i Sovjetunionen liksom i Kina, Östeuropa och på andra platser i världen – rekommenderas att studera Förbundet för Femte Internationalens bok The Degenerated Revolution, som ursprungligen utgavs 1982, men som kom i nyutgåva 2012. Utgåvan från 1982 går att läsa online, här, och nyutgåvan kan beställas från oss.

Redaktionen