Demonstration i Berlin: Nej till stormakternas krig!

Följande var uppropet för en demonstration som hölls på Parisser Platz i Berlin lördag 26 februari. Den arrangerades av våra tyska kamrater i Gruppe ArbeiterInnenmacht och den närstående ungdomsorganisationen Revolution (inte att förväxla med nuvarande Revolution i Sverige som tillhör en annan internationell organisation) samt Klasse Gegen Klasse.

Nej till stormakternas krig!

Inmarschen av ryska trupper i ”folkrepublikerna” och Ukraina, angreppen på flygplatser och arméns framträngande representerar en eskalering av kampen för nyordning av Ukraina.

Vi fördömer den ryska attacken och kräver tillbakadragande av trupperna. Hänvisningarna till rätten till självbestämmande för folket i Donbas, Natos aggression och den ukrainska regimens reaktionära, nationalistiska karaktär, som i och för sig är korrekta, får inte dölja det faktum att det handlar om den ryska regeringens egna ekonomiska och geostrategiska intressen. Detta visas också av ett årtionde av nationalistiska kampanjer mot förtryckta nationaliteter eller utländska interventioner som i Syrien eller nyligen i Kazakstan för att stödja Putins kriminella allierade som Assad och Tokajev.

Men det är inte bara Putin som använder lögner. Under ledning av USA och Nato har de västerländska imperialistmakterna sedan kalla krigets slut systematiskt inskränkt inflytandet från sin ryska rival och fortsätter med det. Regimskiftet 2013/14 gjorde Ukraina till ett ekonomiskt bihang till EU, och därmed även till Tyskland, ett billigt exploateringsområde. Samtidigt beväpnar Nato-länderna Ukraina militärt och har startat ett nytt kallt krig – mot Ryssland, men också mot den mycket starkare globala konkurrenten Kina. Det påstådda försvaret av ”demokrati”, ”mänskliga rättigheter” och ”självbestämmande” är bara fraser för att distrahera från de verkliga målen. Tyskland driver, liksom sina västallierade, också sina egna geostrategiska och ekonomiska intressen.

Båda sidor eftersträvar lika reaktionära mål i kampen för den nya uppdelningen av Ukraina. I slutändan är den ukrainska regeringen och ledarna för ”folkrepublikerna” bara marionetter för sina respektive block. När Putin och Ryssland agerar som angripare i dag får detta inte göra oss blinda för det faktum att västvärldens expansionistiska politik i sig är en handling av ekonomisk, geostrategisk och militär aggression. Därför kan det för oss löntagare inte vara den avgörande frågan vem som idag ”anfaller” eller ”försvarar” – båda sidor har expansiva mål eftersom deras egna stormaktsintressen står på spel!

Därför avvisar vi inte bara de ryska truppernas invasion. Vi internationalister motsätter oss all imperialistisk aggression. Detta innebär att vi med alla medel motsätter oss västvärldens ”demokratiska”, i verkligheten chauvinistiska och imperialistiska frenesi, ”vår” regering, ”våra” medier, vår ”demokrati”. Ömsesidig upprustning och sanktioner underblåser krigsspiralen – inte bara i Ukraina utan runt om i världen. Ekonomisk inringning och sanktioner är bara ytterligare ett verktyg i kampen för att omfördela Ukraina och hela världen.

Krig mot kriget
I stället för nationell solidaritet med kapitalet och kabinettet, med Bundeswehr och Nato, behöver vi en antikrigsrörelse som motsätter sig det hotande kriget, i stället för att gå mot en katastrof med det ”egna” kapitalet, med den ”egna” imperialismen.

Liksom Karl Liebknecht säger vi: inte en cent, ingen människa för detta krig, för Nato eller Bundeswehr (tyska armén)!

  • Nej till alla sanktioner mot Ryssland!
  • Nej till upprustning av Ukraina, vapenleveranser och överföringar av trupper från andra Nato-stater som de baltiska länderna! Dra tillbaka alla trupper från Nato och Bundeswehr.
  • Vi kräver av fackföreningarna, Vänsterpartiet, alla krigsmotståndare i SPD: Avsluta borgfreden och duckandet för krigshets och upprustning!

För att stoppa kriget i Ukraina får vi inte förlita oss på kapitalistiska regeringar – vare sig de är despotiska eller ”demokratiska”. Ett slut på kriget och självbestämmande för folket i Ukraina och i Donbass kan bara genomdrivas av oss löntagare, vi utsugna och förtryckta i Nato-länder som Tyskland och i Ryssland genom gemensamma aktioner på gatorna och på arbetsplatserna!

  • Krig mot kriget! Nej till imperialistisk aggression!
  • Bygg en internationell antikrigsrörelse!