Stoppa kriget i Ukraina – uttalande från Förbundet för Femte Internationalen

 

för Femte Internationalen fördömer de ryska flyg- och markstyrkornas angrepp på Ukraina, liksom Vladimir Putins förnekande Ukrainas rätt till självständighet som suverän stat.

Hans anspråk på att försvara de rysktalandes intressen i Ukraina och Rysslands säkerhet mot NATO är en gigantisk bluff. Lika bedrägligt är emellertid även NATO:s och dess allierades anspråk på att enbart handla till försvar för demokrati och nationell suveränitet. Liksom Putin bedriver de sina egna imperialistiska intressen. Invasionen av Ukraina är, kort sagt, främst en inom-imperialistisk konflikt.

Putins brutala aktioner är desamma som de ryska styrkornas aktioner i Syrien för att stötta Assads mördarregim liksom morden på oppositionella och repressionen mot massprotester på hemmaplan och hans främjande av högerextrema partier och auktoritära regeringar inom EU. De är, kort sagt, aktioner från en imperialistisk makt som befinner sig i konflikt med USA och EU:s imperialistiska makter.

Vi fördömer likaså NATO:s roll i att driva fram krisen, vars rötter ligger i bevarandet och utvidgandet av alliansen från kalla kriget, NATO, efter Sovjetunionens sammanbrott, och dess utsträckning till den ryska federationens egna gränser, vilket bryter mot upprepade verbala försäkringar till flera ryska ledare.

NATO ingrep dessutom inledningsvis folkliga demokratiska rörelser mot de korrumperade oligarkregimerna inom den ryska federationens återstående stater i ”det nära utlandet”. Målet var att ersätta pro-ryska med anti-ryska regimer genom att omvandla dem genom så kallade färgrevolutioner. Det var givet att det förr eller senare skulle resultera i att den ryska imperialismen slog tillbaka så snart den kände sig tillräckligt stark.

Detta var den strategi som följdes av alla stora imperialistiska makter i allians med USA. Washingtons politik att avvisa Rysslands krav på en garanti att Ukraina inte skulle gå med i NATO var emellertid också riktat mot Frankrikes och Tysklands försök att hävda en större ekonomisk och militär autonomi från den transatlantiska supermakten. De är nu de som förlorat mest när deras diplomatiska lösning slagits sönder och Tyskland tvingats skjuta upp aktiveringen av Nordstream 2.

Målet var att inordna dem i NATO, som i sig är ett glorifierat amerikanskt skyddsräcke, och tvinga dem att gå med på sanktioner som dikteras och genomdrivs från Washington, oavsett hur kostsamt det skulle bli för deras egna ekonomier.

Det faktum att NATO-imperialismen gör detta under banéret för demokrati, mänskliga rättigheter och nationernas självbestämmande har alltid varit och förblir ett grymt bedrägeri. Det är också Ukrainas anspråk på att enbart försvara sin rätt till självbestämmande, eftersom de sedan 2014 har kämpat för att förneka samma rätt för regionerna i östra delen av landet (och Krim), inklusive rätten att använda sitt eget språk och fritt kunna besluta huruvida de vill leva inom gränserna för en stat som definieras genom att acceptera en etnisk västukrainsk nationell identitet.

Putins chauvinistiska äventyr har gett USA:s president Joe Biden och hans allierade i NATO förevändningen att intensifiera en hysteri från kalla kriget och uppmuntra de fräcka socialimperialistiska krafterna inom världens arbetarrörelse, oavsett om de är från socialdemokratiska partier och Labourpartier eller fackföreningar.

Alla krafter från den stalinistiska traditionen som ursäktar Putins handlingar och rättfärdigar hans krav på en ”inflytelsesfär” eller en ”säkerhetszon” bedriver lika litet en politik baserad på internationalism och opposition mot all imperialism. Att tro att vår fiendes fiende måste vara vår vän är höjden av idioti. Våra enda allierade är arbetarna i alla länder som kämpar mot sina egna härskare och håller ut solidaritetens hand över konfliktens frontlinjer.

Den kinesiska imperialismen är ekonomiskt flera nivåer över Ryssland som global ekonomisk och därmed, så småningom, en militär rival till USA. Obamas, Trumps och Bidens asiatiska vändning och deras berättelse om ”Putin som den nye Hitler” i Europa, har oundvikligen drivit Kina närmare Ryssland. Men det orsakas inte av Xi Jinpings och Putins utmaningar mot ”våra värderingar” utan av deras ekonomiska rivalitet med USA. Beijings brutala och rasistiska förföljelser mot uigurerna i Xinjiang och demokratiska aktivister i Hongkong är en varning om att Kina inte kommer att låta sig isoleras eller tryckas ner av USA.

Av alla dessa orsaker måste arbetarrörelsen och progressiva rörelser världen över vinnas över från att ta parti i denna inom-imperialistiska konflikt. Anspråket i de gamla imperialistiska kärnländerna att försvara demokratin är helt enkelt ett cyniskt trick för att försvara dessa staters ”rätt” att plundra världen. I Ryssland och Kina är det ett steg mot att ersätta de gamla imperialisterna och underordna den stora majoriteten av mänskligheten nya herrar, som tillåter nya miljardärer att frodas på bekostnad av sina egna arbetare och den utfattiga majoriteten av mänskligheten.

Karl Liebknechts korrekta ställningstagande i det första världskriget är grundläggande: huvudfienden finns hemma, lika tillämpbar i USA, dess allierade i NATO och i Ryssland och Kina.

  • Ut med alla ryska trupper från Ukraina nu. Ovillkorligt erkännande från Moskva av ukrainsk självständighet och rätt till egen stat.
  • Inget stöd för västs ekonomiska sanktioner mot Ryssland. För arbetaraktioner som stoppar förnödenheter och krigsmateriel till alla krigshetsare så länge angreppet varar.
  • Tillbakadragande av alla NATO:s rådgivare från Ukraina och västmakternas marina styrkor från Svarta havet.
  • För regionerna Donetsks, Luhansks och Krims demokratiskt uttryckta självständighet, inklusive alternativen autonomi inom Ukraina, självständighet eller anslutning till Ryssland.
  • Upplös både NATO och ryskledda CSTO.
  • Stoppen marschen, via ett nytt kallt krig, mot ett globalt inom-imperialistiskt krig.
  • För en ny global rörelse mot imperialistiska krig och upprustning och för omdirigering av de enorma tekniska och vetenskapliga resurserna till att lösa de brännande problemen med klimatkatastrof, fattigdom, hunger och sjukdom.
  • För en internationell sammanslutning av arbetarpartier som kämpar mot kapitalism och imperialism och för socialism – en femte international som fortsätter de fyra första internationalernas progressiva arbete.

Förbundet för Femte Internationalens Internationella Sekretariat
24 februari 2022