Fackligt uttalande mot kriget

Från brittiska brandmannafacket, FBU, kommer följande uttalande mot kriget, översatt av oss.

Redaktionen


Uttalande från exekutivrådet: Invasion och krig i Ukraina

 1. Vi motsätter oss och fördömer den ryska invasionen av Ukraina. Vi kräver omedelbart eldupphör och att alla ryska trupper omedelbart drar sig ur Ukraina.
 2. Kriget i Ukraina är en extremt farlig utveckling. Det finns en inneboende risk i situationen att den kan spridas och eskalera och dra in andra länder i en växande internationell konflikt. Arbetarklassen har inget att vinna på kriget och kommer att betala det högsta priset, både i Ryssland och i Ukraina.
 3. Trots den fruktansvärda situationen stöder vi byggandet av enhet mellan arbetare över nationsgränserna. Arbetarna i Ukraina och Ryssland har gemensamma intressen.
 4. Vi är solidariska med de i Ryssland som har protesterat mot invasionen, trots polisens repression. Vi stöder byggandet av en massomfattande rörelse mot kriget, inklusive bland ryska trupper.
 5. Vi stödjer att arbetare i Ukraina handlar oberoende av Zelenskyjs regim, bygger sina egna organisationer och handlar självständigt. Detta måste inkludera försök att skapa dialog och band med de meniga i de invaderande ryska styrkorna.
 6. Vi fördömer alla högerextrema eller fascistiska grupper, på båda sidor i konflikten, som försöker dra fördel av kriget för att bygga sina egna organisationer och aktiviteter genom att provocera fram större nationella och etniska spänningar.
 7. Vi skickar vår solidaritet till de ukrainska brandmännen och andra blåljusarbetare som utför humanitär service i de mest avskyvärda förhållanden. Vi kommer att sträva efter att bygga stöd och skicka praktisk solidaritet där det är nödvändigt, inklusive genom de berörda fackföreningarna där det är lämpligt.
 8. Detta krig är också en konflikt genom ombud mellan Ryssland och Nato, som inletts av Natos expansion in i centrala och östra Europa. Vi motsätter oss denna expansion och varje intervention av Natos styrkor i denna konflikt.
 9. Vi noterar att ekonomiska sanktioner oproportionerligt kommer att drabba arbetande människor, och att de kan komma att ses som aggressiva åtgärder från väst och mycket väl kan stärka stödet för Putin.
 10. Vi har inget förtroende för Boris Johnsons regering i denna eller någon annan fråga. De har under mer än två år visat att de fullkomligt struntar i människoliv genom den avsiktliga misskötseln av pandemin, vilket lett till mer än 150 000 döda i Storbritannien.
 11. Vi noterar hyckleriet hos de i den brittiska regeringen som kritiserar statens undertryckande av protester i Ryssland, samtidigt som polis-, brotts- och strafflagen kommer att skapa auktoritära begränsningar av protester och demokratin i Storbritannien.
 12. Vi motsätter oss den brittiska regeringens skamliga begränsning av rätten för flyktingar som flyr från kriget att komma till Storbritannien. Vi kräver att flyktingar från denna och andra konflikter ska välkomnas.
 13. I krigstid, liksom i fredstid, försvarar vi den demokratiska rätten att säga sin mening, diskutera, debattera och protestera. Vi fördömer försöken från Labourpartiets ledare att förbjuda sådana diskussioner i partiet och att hota och förfölja de som har en annan åsikt.
 14. Arbetare i Ukraina och Ryssland – och över hela världen – har gemensamma intressen. Även i denna avskyvärda situation står vi för arbetarnas enhet och internationalism.