Har L blivit vindkraftsfientliga foliehattar?

Bilden hämtad från Liberalerna Norrköpings Facebooksida

Liberalerna, eller Folkpartiet som många av oss har svårt att sluta kalla dem, är som bekant på väg att åka ur Riksdagen för att sedan försvinna som politisk kraft. De har redan visat sig villiga att göra desperata svängar för att försöka få upp opinionssiffrorna. Efter senaste valet gjorde de först gemensam sak med Centerpartiet, och upprätthöll sin anti-SD, antirasistiska retorik och stödde en regering dominerad av S – med syfte att pressa regeringen att genomföra dessa tokliberalers överklassvänliga, arbetarfientliga politik. Sviktande väljarstöd fick dem istället att kasta sig i famnen på det framväxande blåbruna blocket med M, KD och SD.

Dessvärre – för Liberalerna alltså, inte för oss andra – hjälpte inte detta. Opinionsmätning efter opinionsmätning gav samma dystra besked: fyraprocentsspärren sågs alltmer fjärran i horisonten. Utse en syndabock de egna leden och byta ut partiledaren – fem månader före valet – då? Nyamko Sabuni fick gå, och Johan Pehrson fick ta över den till synes otacksamma uppgiften att leda partiet ut ur Riksdagen. Pehrson kanske intalar sig att han ska rädda partiet kvar i Riksdagen, och han fick nog förmodligen en rejäl löneförhöjning, men nu ska vi inte bekymra oss över honom, utan uppmärksamma vad som verkar vara Liberalernas nya sväng för att klamra sig fast vid köttgrytorna och nyhetsrubriker: bli foliehattar.

Det ska genast sägas att det i nuläget inte kan beläggas att partiets ledning faktiskt står bakom denna sväng, men Liberalerna i Norrköping verkar åtminstone göra det. På framför allt sin Facebooksida har de nämligen en kampanj för flygplatser och speciellt mot vindkraftverk.

Anförande är partiets kommunalråd Reidar Svedahl, som syns på en bild de sprider texten: Ja till flygplats. Nej till vindkraft. ”Propeller ska sitta på elflygplan där de gör nytta, inte på vindkraftverk där de gör skada.

Under en debatt, som Liberalerna Norrköpings Facebooksida skrev om 4 maj sa Svedahl
– Vindkraft är en slumpartad energiproduktion som inte går att lita på och priset vi betalar för det är människors fysiska och psykiska hälsa, och gav sedan exempel på både fysiska risker och konkreta fall av psykisk ohälsa.
– Vi Liberaler är tydliga, ingen vindkraft i Norrköping, avslutade Reidar sitt anförande (allt enligt rapporten).

Tillsammans med Sven Olof Andersson Hederoth har Svedahl också skrivit ett förslag om tvåårigt moratorium för all storskalig vindkraft.
Förslaget upprepar många av de påståenden som sprids av människor som av en eller annan anledning är arga på vindkraft: vindkraften är opålitlig, minskar inte koldioxidutsläppen (då Sveriges elproduktion redan är fri från koldioxidutsläpp), stör människors sömn genom buller och infraljud, dödar fåglar och förmodligen insekter i stora mängder samt behövs inte ens.

Om man är mindre arg på vindkraften kan man invända exempelvis att vindkraftverkens nivåer av infraljud enligt Energimyndigheten och Naturvårdsverket inte överstiger de som skapat av annat i samhället och att den tillåtna mängden buller från vindkraft är betydligt längre än den som tillåts från trafik. Vad gäller fåglar dödas i Sverige i genomsnitt 5-10 fåglar per vindkraft verk per år – sammantaget omkring 40 000 (det finns omkring 350 miljoner fåglar i Sverige efter häckningsperioden), i vilket fall betydligt färre än de som förolyckas av var och en katter, fönsterrutor, bilar och elledningar. Vidare är det helt uppenbart att det behöver skapas mer fossilfri el, och även om det förstås stämmer att mängden vind, och därmed mängden el från vindkraft, varierar mycket är en av lösningarna att bygga ut mer, speciellt havsbaserad där det blåser mer, och förbättra möjligheterna och transportera och lagra energin, genom till exempel pumpkraftverk och vätgas. Det ska också tilläggas att det i allmänhet blåser mer på vintern – vindkraftsmotståndarna brukar ofta ge sken av att vintern brukar vara vindstilla.

Förslaget påpekar också att merparten av vindkraften i Sverige byggs av utländska ägare, och Andersson Hederoth har på annat plats argumenterat för att vindkraften, genom att ge mycket el en dag och betydligt mindre en annan underminerar hela elmarknaden. Det finns uppenbara lösningar på detta, lösningar som Liberalerna inte kan väntas dra: återreglera elmarknaden och en planmässig statlig utbyggnad. De skenande elpriserna under delar av vintern visar hur det kan gå när marknad och vinstjakt får styra. Genom en planerad och kraftig utbyggnad av vindkraft och annan förnybar el, liksom av möjligheterna att lagra energin (som pumpkraftverk och vätgas) och ledningar som obehindrat kan transportera el mellan norra och södra Sverige kan vi minimera de dagar av brist då vi måste importera el. De redan många dagarna av elöverskott kommer att bli fler, och det kommer inte att vara något problem – bara mer att exportera till länder som inte har klarat elförsörjningen lika bra. Och vad gäller problemet med döda fåglar varierar detta mycket mellan olika vindkraftverk, beroende på var de står i förhållande till hur fåglarna rör sig. Vissa dödar nästan inga fåglar alls. Givetvis ska man ta hänsyn till detta när man placerar ut dem, liksom att inte placera dem för nära bostadsområden etc.

Det finns idag inget parti som på allvar driver detta, än mindre någon Riksdagsmajoritet. Det är därför en paroll som klimatrörelsen borde ta upp – och som en revitaliserad, kampvillig arbetarrörelse borde ta verklig strid för. Och ett steg på vägen kan vara att låta bli att ge Liberalerna 4 % i höstens val

Jens-Hugo Nyberg

P.s. Reidar och hela L Norrköping: eftersom ert parti alltid hävdar att ni är de bästa för skolan tänkte jag vara påpeka att propeller i pluralis heter propellrar. Dock använder inte vindkraftverk propellrar, det är inte samma sak som rotorblad. D.s.