Gör 8 mars till en socialistisk kampdag!

Delta i mobiliseringen på 8 mars – mer information på Facebook-eventet

Demonstrera med oss på den internationella socialistiska kvinnodagen! I Stockholm deltar Arbetarmakt i 8 mars-demonstrationen som arrangeras av Sveriges kvinnoorganisationer, samling kl. 18.00 på Sergels torg. Mer information på Facebook.

Bland demonstrationens krav finns bl.a. förbättrade villkor i kvinnodominerade välfärdsyrken, bättre och mer tillgänglig förlossningsvård i hela landet, höjda anslag till kvinnors och flickors organisering i Sverige och inom biståndet liksom att säkerställa ett tryggt mottagande för kvinnor och flickor på flykt. Det är krav vi givetvis ställer oss bakom – men vi undrar hur arrangörerna tänkt när en av talarna kommer från Liberalerna (Liberala kvinnor), ett parti som på alla dessa punkter går emot kvinnors intressen, särskilt gällande kvinnor på flykt, i och med sitt deltagande i den brunblå regeringen.

Inför kvinnodagen: Gör 8 mars till en socialistisk kampdag!

Händelser på senare tid visar att kvinnoförtrycket fortfarande frodas. Mest uppmärksammat var att hovrätten frikände en man för våldtäkt mot barn, efter en absurd utläggning om betydelsen av ”snippa”. Strax före detta uppmärksammades att lönegapet mellan kvinnor och män åter ökar, och kvinnor fortsätter att hotas, misshandlas och mördas av män.

Representanter för kvinno- och tjejjourer har också uppmärksammat att de skyddade boendena för kvinnor och barn som utsätts för mäns våld allt mer har tagits över av privata, vinstdrivande och dyrare aktörer. Resultatet är en ständig brist på resurser, och att det har blivit allt svårare för de utsatta att få det skydd de behöver.

Detta exempel visar att kampen mot kvinnoförtrycket inte kan frikopplas från kampen mot andra förtryck, och samhället och politiken i stort. För att stoppa de privata, vinstdrivande skyddande boendena från att ta resurser från ideella och andra icke vinstdrivande är det nödvändigt att bryta med den politik som dikterar marknadsanpassningar, och för att börja tillföra mer resurser överlag måste vi bryta med nedskärningarna inom vård- och omsorgssektorn.

Mer resurser inte bara till detta utan till att rusta upp hela sjukvården, skolan och barnomsorgen, öka personaltätheten, höja de underbetaldas löner, införa sex timmars arbetsdag samt bättre stödja arbetslösa och utslagna kan inhämtas om vi åter börjar beskatta vinster och höga inkomster hårdare, och förmögenheter överhuvudtaget. Detta skulle radikalt kunna förbättra situationen för alla de kvinnor som har det sämst. Det skulle dock kräva ett brott med, och kamp mot, all högerpolitik och marknadsanpassning. Det är ingen kamp vi kan föra tillsammans med något av högerpartierna, och inte ens tillsammans med sosseledningen, utan bara mot dem.

Den internationella socialistiska kvinnodagen instiftades på initiativ av bl.a. kommunisten Clara Zetkin, som en möjlighet för kvinnor att föra kampen för sin befrielse och för socialism, men har allt för länge varit en dag för allmänt hållna manifestationer. Låt oss åter göra det till en internationell socialistisk kampdag för kvinnors rättigheter!

Några centrala krav

 • För en ordentlig genomgång och utrensning av sexismen inom rättsväsendet, med juridiska experter i samarbete med representanter för kvinnoorganisationer.
 • Internationell solidaritet. Stöd med dem som kämpar mot Irans kvinno- och arbetarfientliga diktatur! Seger åt den iranska revolutionen!
 • Förbjud vinster inom välfärds-sektorn! Låt den offentliga, icke-privata sektorn återta hela ansvaret!
 • Upprustning av vård, omsorg, skola, barnomsorg, sjukförsäkring, arbetslöshetsersättning och skyddade boenden. Förbättra service och arbetsbörda genom att öka personaltätheten.
 • Inför sex timmars arbetsdag.
 • Ordentlig ökning av de lågavlönades löner.
 • Ökad beskattning av vinster och höga inkomster. Återinför och höj förmögenhetsskatten.
 • Gör en stor satsning för att hjälpa socialt utslagna, hemlösa, missbrukare och prostituerade på fötter igen!
 • Bostäder ska vara en social rättighet, inga handelsobjekt. Återför alla flerfamiljshus till allmännyttan. Upprusta alla nedgångna områden. Bygg nya hyresrätter. Gör en lands-omfattande revision av hyrorna, och inför skäliga hyror överallt.
 • Sociala myndigheter ska alltid ha bostäder i reserv för särskilt behövande.
 • Vid våld i nära relationer ska förövaren, inte kvinnan, begränsas. Vik bostäder åt våldsutsatta kvinnor.
 • Rätt till gratis självförsvarsträning för kvinnor. Inför självförsvarsträning i idrottsundervisningen i skolan. Ökat stöd till kvinno- och tjejjourer.
 • Snabb klimatomställning som gör det som krävs för 1,5-gradersmålet.
 • Solidaritet med flyktingar – ge papper och medborgerliga rättigheter till de papperslösa och integrera dem i klasskampen.
 • Kamp mot regeringens och Tidöavtalets reaktionära partier!
 • Kamp mot allt kvinnoförtryck, rasism, förtryck mot hbtq-personer och högerpolitik. För en internationell kamp mot kapitalism och allt förtryck, för internationell socialism och frigörelse!

Arbetarmakt