Öppet möte: Pakistan – kris, motstånd och internationell solidaritet

Pakistan genomgår just nu en kris av historiska mått. Landet pressas av IMF:s diktat och saknar nästan helt valutareserv, och dess ekonomi håller nu på att kollapsa. Det pakistanska folket led redan svårt av arbetslöshet efter pandemin, och efter att så många liv, boskap och skörden gått förlorad i förra årets översvämningar. När effekterna av Rysslands krig mot Ukraina nu slår mot världsmarknaden försöker den pakistanska överklassen få de arbetande och fattiga massorna att betala för den, genom ständigt höjda räntor, moms och inflation, privatiseringar, minskade el- och bränslesubventioner och kraftiga nedskärningar.

Så är läget i Pakistan i dag, men nyheter om situationen där, och om den motståndskamp som den pakistanska arbetarklassen och de fattiga står för, når sällan Sverige. Vi är därför glada över att kunna välkomna en pakistansk aktivist som är på besök i Sverige för att berätta mer om läget och om hur kampen kan föras framåt, med fokus på internationell solidaritet och vad socialister i Sverige kan göra för att bidra.

Vi kommer att få höra ett inledande föredrag om det ovanstående (på engelska), och därefter finns det möjlighet för gemensam diskussion. Alla välkomna!

Plats: Viktoriasalen, Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg
Dag och tid: Lördag 15 april 2023, kl. 18.30
Arrangörer: Clarté och Arbetarmakt
Facebook-evenemang: Här

Ladda ner och sprid affisch för evenemanget. PDF-fil.


Pakistan is undergoing a historical crisis. Under the diktat of the IMF and with little to no foreign exchange reserves, the country’s economy stands on the brink of collapse. The suffering of the masses was already severe in the aftermath of the pandemic-induced job losses and destruction of life, livestock and harvests in the floods of 2022. Now, with the Russian war in the Ukraine affecting global markets, the Pakistani ruling classes are adding to the misery by placing the burden of the crisis on the backs of the working and poor masses through ever increasing rates of interest, sales tax and overall inflation, privatisation of industry, cuts to subsidies in electricity and petrol, and extreme measures of austerity.

This is the state of Pakistan today, but news about the situation there, and about the resistance of the Pakistani working class and poor, seldomly reach Sweden. Therefore, we’re delighted to be able to welcome an activist from Pakistan who is visiting Sweden for a meeting to tell us more about the situation and about how the struggle can be taken forward, with a focus on international solidarity and on what socialists in Sweden can do to help.

We will hear a talk on the issues described (in English), followed by an open discussion. Welcome!

Venue: Viktoriahuset, in the room Viktoriasalen, Linnégatan 21, Gothenburg
Time and date: Saturday April 15, 2023, 18.30
Organisers: Clarté, Arbetarmakt
Facebook event: Here