2 000 Malmöbor visade att SDU-rasisterna inte är välkomna!

SDU hävdade att de skulle anordna sin största demonstration någonsin i Malmö, denna lördag (den 15 oktober), men Malmö centrum visade istället upp att det var en fåtalig skara SDU:re närvarande och då är vi ändå generösa mot deras tågs åldersfördelning och från vilket land de kom ifrån. Trots uppbackning av deltagare från det fascistiskt anstrykna italienska partiet La Destra, uppgick inte de främlingsfientliga krafterna till mer än max 150 personer.

Motdemonstranterna var desto fler och trots hård polisbevakning och gripande av folk på så lösa grunder som bärande av banderoll och flaggpinnar samlades minst 700 personer direkt i anslutning till Stortorget (det sk. vita blocket) och i staden rörde sig mer än 1000 personer till, i de andra två blocken (benämnda det rosa och det lila).

Redan innan lördagen var en halv seger klar, för dagens mycket folkliga antirasistiska rörelse. SDU kunde nämligen inte genomföra den förutbestämda marschvägen upp till Triangeln utan fick vända vid Gustav Adolfs torg. Istället fick de återgå tillbaka till samlingsplatsen på Stortorget, då polisen ändrat och avkortat deras gångstrecka (som var utsatt att sluta vid Triangeln ifrån början). Detta efter minst en timmes försening av av deras avmarsch.

Arbetarmakt i Skåne deltog naturligtvis aktiv i protesterna i Malmö. Vid motdemonstrationens samling delade vi ut ett hundratal flygblad och sålde ett par nummer av tidningen Arbetarmakt. Där efter deltog vi i de talkörer och indianrop som drogs igång. Inianropen var en fin kommentar till att SDU tagit sig friheten att spela Roger Pontares låt När vindarna viskar mitt namn. Något vi undrade lite kring, är om de verkligen har frågat om tillstånd för detta. Vi tror i alla fall inte  Roger Pontare hade gillat att få sin låt spelad i detta främlingsfientliga sammanhang.

Efter att SDU blivit utbuade grovt vid avmarsch, under kraftigt polisbeskydd, rörde vi oss med större delen av gruppen ut mot Gustav Adolfs torg, via bakgatorna. När vi fick höra att SDU fått vända om tillbaka till Stortorget vände även vi tillbaks till Stortorget för att fortsätta motdemonstrationen, där den börjat. Detta visade sig dock näst intill omöjligt, då polisen spärrat av alla ingångar och gränder till torget. De gick därtill ganska hårt fram med ridande polis när avspärrningarna upprättades, och det var ren tur att ingen skadades allvarligt. Trots detta fanns det c:a 300 motdemonstranter kvar inom avspärrningarna och de gjorde en fantastisk insatts att förmedla ett tydligt budskap till Sverigedemokraterna och deras ungdomsförbund – ni är inte välkomna, eran agenda är reaktionär och ni stödjer därtill högerregeringens angrepp på utsatta och förtryckta människor! Överlag tycker vi det var en lyckad dag för antirasismen med ett brett deltagande av folk ifrån vitt skilda åldrar och olika ursprung. Inte minst minns vi “småkidsen” som kom direkt ifrån fotbollsmatchen direkt till denna demonstration – det bådar gott inför framtiden!

Händelserna i sammandrag (motkraft.net)

Läs mer om våra reflektioner i vår efteranalys  

Klas,
Arbetarmakt Skåne

httpv://www.youtube.com/watch?v=3nC9Atp6Gck


Vår flygbladstext:

Enad kamp mot rasismen!

I dag demonstrerar Sverigedemokratisk Ungdom i Malmö, under parollen ”Med folket, för fosterlandet”. Med det menar rasisterna att de som är födda i Sverige på något sätt skulle ha gemensamma intressen med varandra, just för att de är ”svenskar”.

Du och din chef skulle alltså hålla ihop med varandra, på grund av er nationalitet, och det mot arbetskamrater och andra i samhället som har en annan religion eller etnisk bakgrund!

Visst finns det många problem, i Sverige såväl som i Skåne. Arbetslösheten är ett, osäkra anställningar där man behandlas dåligt på jobbet ett annat. För få sjuksköterskor och läkare på sjukhusen med långa väntetider och dålig service känner vi alla till. Bostadsbristen, som speciellt drabbar unga människor, är plågsam. Men i alla dessa fall och mer är det politikerna och företagen som har försämrat. Det är dom som sitter på makten – företagsägarna och politikerna! Det är dom som har beslutat att skära ned i välfärden, med ett otryggt samhälle där klassklyftorna växer som resultat. Den högerpolitik som gör många av dessa problem värre, sluter dessutom Sverigedemokraterna upp bakom i riksdagen!

Rasisterna försöker spela ut olika utsatta och förtryckta grupper av människor mot varandra och försöker få oss att hata varandra istället för att kämpa tillsammans, men vanliga människor måste gå ihop och kämpa mot högerpolitik och nedskärningar för att skapa ett tryggare och bättre samhälle.

– Nej till Sverigedemokraternas splittringspolitik!
– Enad kamp mot rasism och högerpolitik!

______________________________________________________________________________

Arbetarmakt – kämpande kommunistisk organisation
Bakom detta flygblad står Arbetarmakt. Vi är en internationell, kämpande, kommunistisk organisation som sedan tidigare i år också finns i Skåne.Tycker du, liksom vi, att hela arbetarklassen måste engagera sig i kampen mot rasismen? Vill du veta mer om oss, eller bli aktiv? Hör av dig!

______________________________________________________________________________


Några bilder ifrån Stortorget

En av de få banderollerna som någon lyckades få med igenom.

En av de få banderollerna som någon lyckades få med igenom polisavspärrningarna.


Polisubbådet var massivt.

Polisubbådet var massivt.


La Destra får sig en känga via en gul banderoll; Morira morte come Musolini (ni kommer att dö så som Musolini dog)!

La Destra får sig en känga; dö som Mussolini gjorde (banderollen vid statyn)!