Stockholm: 200 manifesterade mot Islamiska statens folkmord och terror

Manifestation mot ISIS, Mynttorget, 2014-08-13

Manifestation mot ISIS, Mynttorget, 2014-08-13

I Stockholm hölls onsdagen den 13 augusti en manifestation i solidaritet med offren för Islamiska staten (IS, f.d. Isis) terror och i solidaritet med de kurdiska grupper som bekämpar IS. Den ägde rum på Mynttorget, i närheten av Riksdagen, och arrangerades av den kurdiska kvinnogruppen Amara. I praktiken måste det sägas att manifestationen var ett arrangemang av PKK och deras avdelningar i Syrien och Irak samt deras frontorganisationer. Fanor med PKK-ledarens ansikte fanns i stor mängd liksom partifanor för PJAK (PKK i Iran) och PYD (PKK i Syrien). Den svenska vänstern var i stort sett frånvarande.

Ett av problemen med de stora kurdiska partierna i regionen är deras ingrodda vilja att ingå oheliga allianser med politiska krafter som är svurna fiender åt förtryckta folk och klasser, om det kan gynna den egna gruppen på kort sikt. Barzanis KDP tar enkelt hem förstapriset i den tävlingen. Men PKK är också med i spelet och det märktes i viss mån på dagens demonstration.

Låt oss ändå börja med att slå fast att detta var en bra manifestation i en av de viktigaste internationella frågorna just nu. Det gavs ut mycket information om Islamiska Statens groteska övergrepp, liksom om kampen mot dem. De brännmärktes med rätta som fascister och stödet för att krossa dem var såklart kompakt. Vanliga slagord var “Hämnd, hämnd för våra kvinnor – hämnd”, “Isis ut ur Kurdistan” och “blodiga händer bort från Kurdistan”.

Tyvärr så valde arrangörerna att framför allt ge en plattform åt talare som menade att FN och västländerna är de som måste lösa den nuvarande krisen. Dessa talare visade givetvis noll medvetenhet om att det är just de imperialistiska makterna, inte minst FN, som tidigare har skapat de gynnsamma förutsättningarna för framväxten av IS. Det gjorde dem genom att störta Irak ner i kaos. Mest anmärkningsvärt är att Folkpartiets ungdomsförbund hade en talare. Folkpartiet är ett av de mest krigshetsande partierna i Sverige och var ledande i att heja på krigen mot Irak. Eftersom IS är frukten av att deras politik förverkligades kan man tycka att de automatiskt borde vara diskvalificerade från att delta på en sådan här manifestation. Men för en organisation som har samarbetat med den iranska staten mot kurdiska grupper i Iran och som på olika sätt söker en allians med USA, så var det förmodligen inget problem att söka legitimitet från bombliberalerna. PYD i Syrien har spelat en bra roll i att ena olika etniska grupper i kamp mot IS. Därför var det synd att den här demonstrationen så exklusivt fokuserade på just kurderna i Irak. Att de jezidiska kurderna hamnade i centrum för manifestationen var förstås naturligt med tanke på hur de jagas just nu av IS. Men det hade varit bra att påpeka hur IS folkmordsambitioner handlar om alla minoriteter och “kättare” i Irak och Syrien.

Arbetarmakt deltog på manifestationen och delade ut ett flygblad med rubriken Arbetarenhet över etniska gränser för att krossa IS: Stoppa all imperialistisk inblandning i Mellanöstern.

Eduardo Montero

Se även vår artikel: Ena Iraks och Syriens arbetande klasser och förtryckta folk mot islamistisk fascism, imperialism och reaktionära regimer.

No Responses