Storbritannien: Red Flag kämpar för en socialistisk massrörelse i Labour

redflagSedan Jeremy Corbyn valdes till ordförande i brittiska Labour har partiet sett en enorm medlemstillströmning. 250 000 nya (och nygamla) medlemmar har anslutit sig kring Corbyns vänsterbudskap. Bland de nya medlemmarna finns brittiska anhängare till Förbundet för Femte Internationalen, som nu ger ut tidningen Red Flag i partiet. Vi har pratat med Peter Main, Labour-medlem och en av de revolutionära socialisterna bakom Red Flag.

Berätta lite om bakgrunden till valet av Corbyn som Labour-ordförande.

Labour förlorade stort i de allmänna valen i maj 2015. David Cameron och hans konservativa Tories skördade framgångar och kunde bilda regering på egen hand. Labour-ordföranden, Ed Miliband, avgick omedelbart efter valet och Harriet Harman, som tillhör partihögern, tog över som ställföreträdande ordförande i väntan på att en ny partiordförande skulle väljas.

Efter Tory-segern fruktade många de stora nedskärningar och den nyliberala åtstramningspolitik som Cameron utlovat i valet – och många vände sig till Labour för att förbereda sig på kommande attacker. Det har länge varit Tories taktik att genomföra sin nedskärningspolitik på lokal nivå – i kommun- och stadsfullmäktige. När den tillfällige Labour-ledaren Harman instruerade Labour-ledamöter i lokala församlingar att inte motsätta sig de kommande nedskärningsförslagen där gick ett ramaskri genom partiet.

När en ny Labour-ordförande skulle utses stod det snart klart att fältet enbart bestod av “Blairiter” – anhängare av krigsförbrytaren och före detta Labour-ledaren Tony Blairs högerinriktade politik. För att bredda fältet något, och ge intrycket av ett mer demokratiskt ledarskapsval, såg några av riksdagsledamöterna från partihögern till att få med även Jeremy Corbyn, sedan många år ett av partivänsterns främsta namn, på listan över kandidater. Ingen trodde naturligtvis att han skulle vinna. Som ni alla vet vid det här laget vann Corbyn, mot alla odds.

Hur är stämningen i Labour under Corbyn?

Bakom sig har Jeremy Corbyn ingen organiserad tendens eller liknande. Hans kampanj för att bli vald till Labour-ordförande organiserades av 1 500 frivilliga aktivister, och dessa finns förstås kvar, men det är ingen fast organisation.

Alla nya medlemmar som kommit med i Labour är dessutom svåra att organisera. Partiet kontrolleras fortfarande av en högerbyråkrati. Bara 20 av över 200 parlamentsledamöter stödjer Corbyn. Partiapparaten domineras fortfarande helt av högern. Även de valda ledamöterna i lokala församlingar, i kommuner och städer, står generellt sett till höger inom partiet. Ett problem har varit att de som styr lokalavdelningen ofta inte är särskilt intresserade av att välkomna de många nya medlemmar som lockats av Corbyns mer traditionella vänsterbudskap.

Bland Labour-gräsrötterna har dock Corbyn-kampanjens seger inledningsvis lett till mer entusiasm och aktivitet än på många år, om än inte enhetligt i hela landet. I södra London kommer nu upp till hundra personer på de lokala Labour-föreningarnas möten, vilket var helt otänkbart för några år sedan.

Hur förvaltar Corbyn-ledningen entusiasmen?

Dessvärre har Jeremy Corbyn, och hans andreman John McDonnell, redan gjort flera eftergifter till partihögern.

De har till exempel i brev instruerat lokalpolitiker att inte lägga fram budgetar utan nedskärningar – utan istället gett dem rådet att de måste acceptera Tories nedskärningsförslag. I parlamentet har Corbyn försäkrat Labour-ledamöterna, av vilka många öppet trotsar och undergräver honom, att de inte kommer att utsättas för några obligatoriska omval. Alla befintliga riksdagsledamöter är garanterade sin plats, något som naturligtvis omöjliggör valet av nya vänsterkandidater.

När parlamentet röstade om huruvida man skulle bomba Syrien, i december, var Labours linje att säga nej till bombningar. Trots detta röstade flera Labour-ledamöter för bombningar. Ledamöter som röstade mot partilinjen och till stöd för bombningarna mötte få eller inga protester från Corbyns håll.

Somliga i partihögern vill försöka avsätta Corbyn redan vid kongressen i höst, men de flesta inriktar sig förmodligen på att vänta på en potentiell förlust i parlamentsvalet 2020, och att då avsätta honom efter det. Närmast väntar lokalval i maj.

Det kan vara så att Jeremy Corbyn förbereder sig för en lång internstrid. Men detta demobiliserar medlemmarna, och får entusiasmen att svalna.

Vilka är de nya medlemmarna?

Någon har påstått att medianåldern för de Corbyn-anhängare som kom med i partiet efter ordförandevalet är 18-19 år. Det är möjligt, men de flesta nya medlemmar som vi möter och som är aktiva vid möten och aktiviteter är snarare sådana som lämnade Labour vid högergiren på 90-talet, eller runt Blairs tid och på grund av stödet till Irak-kriget 2003, och som nu återvänt. Men det är viktigt att säga att Corbyn också får stöd av hundratusentals unga. Vi försöker hitta dem och relatera dem. Det är kanske den viktigaste prioriteten för revolutionära socialister i Labour nu.

Vilka försök görs för att organisera de nya medlemmarna?

De som jobbat med kampanjen kring Corbyn har, tillsammans med vänsteraktivister, startat en kampanj vid namn Momentum, i ett försök att göra just detta. Momentum har nu 90 lokalavdelningar, och ska snart hålla kongress. Det är ett första försök att göra Corbyn-kampanjen till en sammanhållen politisk tendens. Det är naturligtvis helt rätt steg att ta. Det behövs en organisation för att försvara Corbyn och för att föra fram vänsterpolitik i partiet.

Somliga menar att Momentum bör organiseras likt andra postmodern politisk rörelser på sistone, i stil med Occupy eller Podemos. Men vi i Red Flag kämpar för att ge Momentum den mer fasta politiska form som är absolut nödvändig för att försvara och utveckla vänsterns landvinningar i partiet.

Hur arbetar Red Flag?

Red Flag ges ut av anhängare till Förbundet för Femte Internationalen som gått med i Labour för att, sida vid sida med nya och gamla Labour-medlemmar, kämpa för en genuint socialistisk politik. Vi har läsargrupper runt om i landet, och i vår tidning, som hittills kommit ut med två nummer, publicerar vi artiklar och analyser som försöker utveckla en revolutionär politik i förhållande till Labour. Tidningen har rönt mycket positivt intresse.

Läs Red Flag online här.

Se även: Socialister måste stödja Jeremy Corbyns ordförandekampanj i Labour och Jeremy Corbyn’s programme – a revolutionary socialist assessment.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *