Ännu en moderat antidemokrat

Faksimil, Dagens Samhälle. Efter att ha tagit i örat från partikansliet anser Hanna Bocander nu att man ska få demonstrera på vilket språk man vill.

Faksimil, Dagens Samhälle. Efter att ha blivit tagen i örat av partikansliet anser Hanna Bocander nu att man ska få demonstrera på vilket språk man vill.

I vår artikel om Kaplan-affären efterfrågade vi fler drev mot politiker, men på tydlig politisk grund. Den 22 april gav Hanna Bocander, moderat ledamot i kommunstyrelsen i Danderyd, ett strålade exempel på en politiker som förtjänar ett verbalt gatlopp. Hon föreslog ett förbud mot demonstrationer som inte hålls på svenska. Jo, det är sant.

Om Hanna Bocander får bestämma ska alltså kamrater från Iran, Chile, Kurdistan, Syrien, Turkiet eller något annat land än Sverige inte få hålla offentliga tal på sina modersmål. Som det anstår en storsvensk bekymrade hon sig inte heller om att det i Sverige finns erkända minoritetsspråk, och att samer har bott i det som nu är Sverige längre än några andra. Men tal på samiska skulle enligt vår Danderydsmoderat inte vara tillåtna. Det är förvisso troligt att hon genast skulle ha gjort en eftergift på den punkten, om någon bara hade upplyst henne om att det finns erkända minoritetsspråk och en ursprungsbefolkning, och att ett språkförbud för dem i demonstrationer skulle se väldigt illa ut för alla som inte är helt reaktionära. Detta gör dock inte förslaget speciellt mycket mera smakfullt.

Enligt Bocander ger tal på andra språk än svenska möjligheten att begå hets mot folkgrupp utan att polisen kan ingripa i tid. Detta kom givetvis som en reaktion på att turkchauvinisten, dåvarande vice ordförande för Turkiska riksförbundet, Barbaros Leylani hetsade grovt mot armenier vid en demonstration på Sergels torg i Stockholm. Självfallet är det nödvändigt att reagera mot sådan rasistisk folkmordshets, men endast reaktionärer kan förespråka att det görs genom rasistiska statliga förbud mot språk.

Följden av förslaget vore alltså att det blir förbjudet att hålla tal på andra språk än svenska. I rimlighetens namn måste detta också gälla att ropa slagord. Budskap kan som bekant också föras fram genom musik. Ska musik på andra språk också förbjudas, och gäller detta i så fall bara under demonstrationer? Folkmordshets kan faktiskt smygas in när som helst!

Bocander är dock storsint nog att göra ett undantag: tal på andra språk tillåts om det finns en tolk. Förutom det uppenbara kryphålet att en organisation som vill folkmordshetsa på något icke-svenskt språk lätt skulle kunna återge en friserad svensk version innebär förslaget en stark begränsning. För att få hålla ett tal på det tal man behärskar bäst, riktat till personer som också förstår det talet bäst, måste man kunna ställa upp med en tolk.

Bocander ändrade sig dock snabbt, och försökte påstå att det inte var så hon hade menat. ”Jag menade inte det jag mycket tydligt föreslog och som var själva argumentet i mitt inlägg”, ändrade hon sig nu till, i ett löjligt försök till att pudla, om än med en något mindre ärlig formulering. Utan att veta precis vad som hände får man förmoda att någon mer pr-sinnad person från partikansliet, någon som kanske inte har levt bland vanliga människor men åtminstone inte bara i Danderyd, på ett eller annat sätt framförde: ”Fattar du inte att ditt förslag var helt idiotiskt? Det går inte att genomföra, det kommer att utlösa stora protester och skrämma bort många av dem vi vill nå.”

Förslaget drogs tillbaka, eller påstods med ett lite mindre strikt förhållningssätt till sanningen vara ett missförstånd, men som Hanna Bocander visade går det bra att sitta i kommunstyrelsen i en viktig moderatkommun och hysa sådana uppfattningar. Listan på moderata kommunala representanter som i ett obevakat ögonblick häver ur sig idiotiska eller ibland grovt rasistiska åsikter kan göras lång. Till den listan kan även Hanna Bocanders namn läggas. Det är trots allt bra att Moderaterna fortsätter att visa var vi har dem, även om det sker ofrivilligt och inte utan tragikomik.

Jens-Hugo Nyberg

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *