Försvara Hyresgästföreningen mot byråkraternas angrepp!

Vi har tidigare rapporterat om Hyresgästföreningens centrala lednings byråkratiska manövrar när de uteslöt styrelsen för Hyresgästföreningen Västra Sverige. Deras påstådda anledning var ekonomiska oegentligheter. Vi såg ingen anledning att godta deras skäl, utan konstaterade att det knappast var en slump att de ingrep just mot den mest radikala och kampvilliga regionstyrelsen. Den socialdemokratiska ledningen har en långt tradition av att inte tolerera någon verklig opposition inom organisationer de kontrollerar. Enskilda kritiker, som Göran Greider, kan de stå ut med, och uppenbarligen ser de inte Reformisterna som något verkligt hot. Lite vänsterröster kan rent av vara nyttigt som köttben åt de väljare – en stor del av deras medlemmar och väljare – som skulle föredra en betydligt radikalare socialdemokratisk politik.

Det är dock en annan sak när mera kampvilliga krafter tar över ledningen för Hyresgästföreningen Västra Sverige och sätter ett exempel som byråkraterna verkligen inte vill att resten av organisationen ska följa. Då blir oppositionen inte längre en praktisk säkerhetsventil, utan ett verkligt hot. Därför agerade de.

Nu har de tagit nästa steg och uteslutit ordföranden för Hyresgästföreningen Västra Sverige, Kristofer Lundberg. De har också specificerat anklagelserna om ekonomiska oegentligheter. Dessa gäller att Angeredsföreningen, där Lundberg sitter, ska ha överskridit budgeten med 760 000 kronor, främst genom reklamkostnader, som de hävdar att han har godkänt. Lundberg själv förnekar detta och hävdar att det rör sig om bedrägeri.

Vi har givetvis ingen insyn i dessa saker, men vi kan konstatera att det knappast är en slump att byråkraternas hårda agerande sker mot just en radikal region, och mot en ordförande som är med i Rättvisepartiet Socialisterna (RS). Socialdemokratin har knappast saknat ekonomiska oegentligheter, men när har en regionstyrelse blivit avsatt såhär summariskt, och hur många personer har blivit uteslutna för anklagelser av den här graden? Det verkar ganska uppenbart att den centrala ledningen har agerat såhär just för att bli av med en besvärlig regionstyrelse och en besvärlig ordförande. Oavsett om de tror på sina anklagelser skulle ha knappast ha gått så hårt fram om det hade gällt mer lojala – lojala enligt den centrala ledningens måttstock – socialdemokrater.

För en kämpande hyresgästförening!
Än mer upprörande är att detta sker nu. Renovräkningar och skenande hyror har blivit ett allt större problem för många, missnöjet har ökat och Hyresgästföreningen Västra Sverige har gått i spetsen för att visa att det går att börja organisera en kamp mot detta. Speciellt viktigt är detta nu med coronakrisen som gör att många förlorar sina jobb, eller inte får arbeta de timmar de behöver, och många därmed kommer att få svårt att klara hyran. Det som skulle behövas nu är en stor kampanj mot samtliga vräkningar – ingen ska kastas ut från sitt hem för att inte klara hyran på grund av pandemin! Det finns exempelvis en kampanj för tre hyresfria månader för alla drabbade. Vi skulle också behöva en massiv rörelse för att alla arbetslösa som inte får någon a-kassa och inte får något nytt jobb under krisen, alla timanställda som inte får de timmar de behöver, eller de sjuka som inte får några pengar från Försäkringskassan ska få ersättning de kan leva på! Nu när vi uppmanas att stanna hemma om vi kan borde detta dessutom utsträckas till att alla som inte har nödvändiga jobb, och inte kan jobba hemifrån ska kunna stanna hemma med betalning – och vårdanställda och andra som gör en storartad insats under krisen kan lämpligen kompenseras med extra, betald semester vid ett senare tillfälle. Pengar till detta finns mer än nog hos storföretag, banker och den rika delen av befolkningen, som har byggt upp sina förmögenheter på vår bekostnad under åtskilliga årtionden.

Gör den socialdemokratiska ledningen någonting av detta? Nej givetvis inte – istället slår de så hårt de kan mot dem som skulle kunna bli en viktig kugge i en sådan kampanj! Om man granskar saken närmare ser man dessutom vilka som står för de verkliga ekonomiska oegentligheterna. Ordföranden Marie Linder får 115 000 kr i månaden av medlemmarnas pengar (med reservation för att lönen kan ha höjts ytterligare). Med andra ord får hon gott och väl 760 000 kronor för mycket i förhållande även till en väl tilltagen arbetarlön varje år! Samma sak kan sägas om förbundschefen Jonas Nygren som är hack i häl med 113 000. För socialdemokratiska byråkrater är detta helt i sin ordning – liksom, kan tilläggas, att hellre utesluta radikala regionstyrelser än att organisera någon verklig kamp. Hyresgästföreningens medlemmar, som är trötta på skenande hyror, helt orimliga påslag i samband med renoveringar, och speciellt alla de som är oroliga för att inte kunna betala både hyra och mat under den pågående krisen borde däremot betrakta detta som den verkligt upprörande ekonomiska oegentligheten!

Alla papper måste nu läggas på bordet. Låt den centrala ledningen lägga fram sina belägg för att Kristofer Lundberg har godkänt dessa annonser, och låt Kristofer Lundberg svara. Låt sedan medlemmarna ta ställning till vilka som företräder deras intressen! Fram till att de fritt har fått avgöra frågan måste styrelsen för Hyresgästföreningen Västra Sverige och Kristofer Lundberg återinsättas, och fritt kunna föra fram sin sak inför medlemmarna.

Hela episoden visar, än en gång, vilken skadlig roll de överbetalda byråkraterna spelar spelar i spetsen för arbetarrörelsens organisationer. Vi behöver inte ledare på direktörslöner och som bara är bromsklossar i kampen för våra rättigheter – vi behöver kampvilliga företrädare som agerar direkt på medlemmarnas mandat, och lever på en arbetarlön, som vi andra!

Jens-Hugo Nyberg