Öppet möte på måndag: Kvinnofrigörelse genom socialistisk revolution

Som avslutning på vår studiecirkel om Patriarkatet och kapitalismen bjuder vi in alla intresserade – vare sig du deltog i studiecirkeln eller ej – till ett öppet möte om kvinnokamp, sexism, feminism och hur marxismen hanterat dessa ämnen. Mötet hålls nu på måndag, 21 september, kl. 19.00.

Vi får ett inledande anförande av Minerwa Tahir, socialistisk aktivist i Förbundet för Femte Internationalen i Pakistan. Därefter hålls en öppen diskussion, där alla inlägg är välkomna.

Inledningen hålls på engelska. Frågor och diskussionsinlägg går dock bra att säga på svenska, så ordnar vi översättning.

Mötet hålls digitalt på Zoom, kod: 977-760-6505. Facebook-event för mötet här.

Frågor? Kontakta oss!


Public discussion meeting:
Women’s liberation through socialist revolution

We’re wrapping up our reading group on the text Theses on Women’s Oppression by inviting everyone who is interested, whether you took part in the reading group or not, to a public meeting on women’s struggles, sexism, feminism and how Marxism has dealt with these topics. We’ll meet on Monday, September 21, at 19.00 CET.

Comrade Minerwa Tahir, a socialist from Pakistan who is a member of the League for the Fifth International, will introduce the discussion.

The introduction will be held in English.

The meeting will be held over Zoom, meeting code: 977-760-6505. A Facebook event for the meeting is available here.

Questions? Contact us!