Vårdkonflikten: allt stöd till Kommunal!

Kommunal har varslat om konfliktåtgärder för anställda i privata företag inom vård, behandling och omsorg samt äldreomsorg. Anledningen är att de privata, vinstdrivande arbetsköparna inom Vårdföretagarna vägrar att godkänna de löneökningar och förbättringar som Kommunal har förhandlat fram med Sveriges kommuner och regioner samt kooperativa och ideella företag. Dessa vårdkapitalister sätter återigen, även mitt under en brinnande pandemi, sina egna profiter framför de hårt prövade vårdarbetarnas villkor.

I konfliktens första skede, som inleds fredag 15 januari kl. 10.00, inträder en övertids- och merarbetesblockad samt blockad mot nyanställningar. Ingen ska alltså jobba övertid, ingen deltids- eller timanställd ska jobba mer än planerat, och ingen ska börja en nyanställning inom de berörda företagen. Om konflikten inte är löst en vecka senare kommer en omfattande strejk att bryta ut fredag 22 januari, kl. 9.00.

Den pågående pandemin har visat vilken livsnödvändig insats arbetarna inom vård och omsorg gör, och hur utsatta de är. Det är rent perverst av de privata företagen inom området att vägra gå med på löneökningarna och förbättringarna. Hela arbetarrörelsen, och alla som överhuvudtaget tycker att det behövs en fungerande vård, måste helhjärtat stödja Kommunals krav!

Vårdföretagarna påstår att det är oansvarigt av Kommunal att ta till stridsåtgärder under en pandemi – men uppenbarligen att det är ansvarsfullt av dem själva att vägra ge de anställda en lön som motsvarar deras insats. Skulden för problem som konflikten kan medföra faller helt och hållet på Vårdföretagarna!

Kommunal är dessutom mer än resonabla: verksamheter som tillfälligtvis tas över av kommuner eller regioner kommer inte att omfattas av konfliktåtgärderna. Man kan diskutera om inte det riskerar att göra åtgärderna mera trubbiga – Arbetarmakt skulle gärna se att nästa strejk krävde att samtliga privata företag inom vård och omsorg permanent togs över av kommuner eller regioner – men i vilket fall kommer man inte i från att Kommunal anstränger sig för att patienterna inte ska drabbas.

Konfliktåtgärderna, och strejken, om den bryter ut, förtjänar hela arbetarrörelsens helhjärtade stöd. Andra LO-fack borde förbereda sympatiåtgärder, och medlemmar i andra fackförbund bör anta stöduttalanden och ställa sina resurser och praktiska solidaritet till de strejkandes förfogande. Åtskilliga gånger har dock ledningarna inom facken gått med på alltför dåliga uppgörelser bakom medlemmarnas ryggar, som vid den stora Kommunal-strejken 2003. För vem beslutar om huruvida avtalet ska godkännas eller inte? Ledningen, och medlemmarna har inget att säga till om.

Vi uppmanar därför samtliga kommunalare, oavsett om man omfattas av varslet eller ej, att vara på sin vakt och att organisera sig, att diskutera med sina jobbarkompisar och att kräva att konflikten förs till ett segerrikt slut. Att Kommunal-ledningen nyligen ställde sig bakom delar av angreppen på las, genom en överenskommelse med PTK, IF Metall och Svenskt Näringsliv, visar att de inte är något att hålla i när det blåser. Kommunalare som nu förbereder sig för en rättmätig strejk måste därför också vara beredda att gå emot sin egen ledning om den skulle svika också i denna konflikt, som ledningen också gjorde 2003. På lite längre sikt är det nödvändigt att makten över de fackliga organisationerna återgår till medlemmarna, och inte ligger hos yrkesbyråkrater med löner som mångfaldigt överstiger kommunalarbetarna. Det måste organiseras en gräsrotsrörelse som kan avsätta ledare som inte har medlemmarnas förtroende, som kan se till att ledningen lever under villkor som liknar medlemmarnas och inte kapitalisternas, och som kan omvandla facken till demokratiska organisationer som kämpar för medlemmarnas intressen.

Tidigare i januari vann Seko-klubben på Pågatågen i en konflikt om en uppsägning mot Arriva – en annan kapitalistisk parasit som gör vinster på arbetarklassens skattepengar – genom ett hot om vild strejk. Den händelsen visar vilken styrka strejkvapnet är. Precis som Seko-klubben då kunde konstatera är det cheferna som ska vara rädda för oss, inte tvärtom. Nu är det dags för Kommunal att visa att det är de privata vårdkapitalisterna som ska vara rädda för sina anställda, inte tvärtom.

Ni inom vård och omsorg som ännu inte är med i Kommunal: gå med nu! Alla som har gått med innan konfliktåtgärderna bryter ut, senast fredag 15/1 klockan 9.59, kommer att ha rätt till ersättning under konflikten. Här finns mer information, samt länk till er som ännu inte har gått med.

  • All solidaritet med de strejkande – driv strejken till seger
  • Ut med de privata utsugarna ur välfärden
  • Gå på offensiven – demokratisera facken

Arbetarmakts styrelse