Studiecirkel: Andra världskriget

Arbetarmakt kommer att hålla en studiecirkel om kommunisters inställning till imperialistiska krig med utgångspunkt från andra världskriget. Vi utgår från Ernest Mandels bok Andra världskriget – vad det egentligen handlade om, tillsammans med artiklar av bl.a. Trotskij. Cirkeln kommer att börja i mitten av april och hållas på Zoom. Boken kan läsas online här, eller beställas där böcker beställs.

Den som vill vara uppdaterad på vad vi läste till den förra studiecirkeln, som handlade om revolutionära marxisters inställning till första världskriget, kan också läsa boken vi läste då, The Myth of Lenin’s ”Revolutionary Defeatism” av Hal Draper, här.

Vill du vara med på studiecirkeln? Kontakta oss, här eller på Facebook.

Redaktionen