Seger åt det palestinska motståndet!

Bosättarstatens fana bränns utanför Israels ambassad i Stockholm vid en solidaritetsaktion den 2 maj.

Vi trotskister uttalar vårt ovillkorliga stöd till den antikoloniala och antiimperialistiska palestinska motståndskampen. Palestinierna är ett folk som förtrycks skoningslöst av en rasistisk bosättarstat som stöds oreserverat av de ledande imperialistiska makterna, eftersom denna rasistiska bosättarstat är den mest lojala och fanatiska av alla blodtörstiga kamphundar i Washingtons tjänst. Förutom att spela rollen av gigantisk militärbas för USA i Mellanöstern har Israel under årtionden farit världen runt och agerat torped åt imperialistmakterna, som t.ex. när de hjälpte militärdiktaturerna i Latinamerika eller när de gjorde allt för att bistå apartheidregimen i Sydafrika.

När Israel lanserade en offensiv för etnisk rensning i Östra Jerusalem var det naturligt för palestinierna att kämpa och göra motstånd. Israels svar, som så många gånger förr, var att börja slakta civila, inklusive barn.

Palestinierna använder de metoder, resurser och organisationer som finns tillhanda för att skydda sig mot den sionistiska terrorn. Alla militära aktioner som genomförs från palestinskt håll mot Israel är nu en del av ett koloniserat folks revolutionära befrielsekamp. Den internationella arbetarklassen och revolutionära internationalister världen över måste därför välkomna de attacker mot Israel som t.ex. Hamas genomför i kampen mot den israeliska ockupationsmakten, eftersom de bidrar till att skydda ett förtryckt folk som sätter sig upp mot världsimperialismen och dess lokala krigsherre i Mellanöstern – Israel.

Ett stöd till militära aktioner mot Israel från Hamas, Islamiska jihad och andra grupper som nu gör väpnat motstånd implicerar inte alls ett stöd till dessa organisationers sociala och politiska målsättningar i stort. Som kommunister är vårt mål en socialistisk värld, inklusive ett socialistiskt Palestina, ett mål som skiljer sig radikalt från de religiösa fundamentalisternas bakåtsträvande målsättningar för en gudsstat.

Men frågan just nu gäller framförallt det omedelbara försvaret av människorna i Gaza och i Östra Jerusalem. På samma sätt som vi kommunister kan delta i eller stödja en strejk för högre lön även om den leds av reformistiska klassförrädare så måste vi stödja en pågående befrielsekamp mot kolonialt förtryck även om vi inte är överens med ledarna i strategiska politiska frågor.

  • Stoppa alla vräkningar, folkfördrivning av palestinier och annekteringar – #SaveSheikhJarrah!
  • Utlys solidaritetsaktioner till stöd för palestinierna och deras väpnade motstånd!
  • För en ny intifada, ett massivt folkligt palestinskt uppror, som kan kämpa mot den sionistiska terrorn och för medborgerliga rättigheter för alla palestinier.
  • Krossa sionismen, krossa staten Israel!
  • För ett socialistiskt Palestina med lika rättigheter för alla och för de palestinska flyktingarnas rätt att återvända.

Arbetarmakts styrelse

Vi kommer, så snart som möjligt, att återkomma med information om protester i Sverige där man kan delta för att i handling visa sin solidaritet med den palestinska kampen. Se även Förbundet för Femte Internationalens artikel, på engelska: Sätt stopp för de israeliska angreppen mot Gaza och Jerusalem – för en tredje intifada.