Aktivism i Göteborg

Flygbladsutdelning. Foto: Arbetarmakt

Aktivister i Arbetarmakt i Göteborg genomförde i veckan flygbladsutdelning och affischering.

Vi delade ut ett flygblad utanför H&M i Femman, om företagets ”greenwashing” – alltså hur dess giriga, kapitalistiska ägare försöker framställa företaget som miljö- och klimatvänligt, med ”miljömedvetna” märken, samtidigt som hela affärsidén, så kallad ”fast fashion”, bygger på massproduktion av textilier, som sedan transporteras världen över och dumpas på soptippar när de inte säljs. Ett bra exempel på hur kaotisk produktion är på den fria marknaden, och varför vi behöver en planerad ekonomi för att möta klimatkrisen.

Flygbladet hade vi hämtat från våra brittiska kamraters tidning Red Alert. Ett exempel som tas upp där är soptipparna runt en marknad i Ghana, där kasserade plagg från klädjättar som H&M dumpas:

Chockerande mängder kläder läggs på hög på gator, stränder och soptippar. Ett av sopbergen, nära en flod, är över nio meter högt, mestadels bestående av andrahandskläder. Vattnet bredvid sophögen är förgiftat – vattenytan bubblar hela tiden, som om det regnade. En del plagg färdas till och med ut i havet, och klumpar ihop sig med andra textilier och sopor till upp till sju meter långa ”tentakler”. Textilierna orsakar stopp i avloppen, vilket leder till översvämningar som ökar risken för kolera och malaria för de boende i området. (..) Det är rent ut sagt stötande att företag framställer sig som ”hållbara” för att vissa av deras kläder är ”eco-friendly”, medan de fortsätter att tillverka enorma mängder sopor och skjuter över konsekvenserna av detta på fattiga länder. I stället för naturen är det ”fast fashion”-företagens egna märken som borde kontamineras – av protester utanför deras butiker, med flygblad som upplyser om de skador på naturen de ger upphov till.

Flygbladet – läs hela texten här

Vi kan bara instämma, och vår flygbladsutdelning var ett första steg på vägen mot en sådan kampanj. Som vi förklarade för kunder som tog emot och läste våra flygblad förespråkar vi inte individuell bojkott av H&M, eller andra klädjättar, som någon lösning på problemet. I stället behövs samordnade kampanjer som upplyser kunder och sätter press på företaget – och som, i bästa fall, kan knyta band med kämpande arbetare i H&M:s fabriker och i länder som får ta emot sopbergen. Klädjättarnas ”greenwashing” och klimatfarliga verksamhet är bara ytterligare ett exempel på att kapitalismen är inkompatibel med fortsatt mänskligt liv på den här planeten. (För mer om detta, läs även vår artikel om IPCC-rapporten och kampen mot fossilkapitalet.)

I veckan fick också centrala Göteborg en påminnelse om att kampen för drägligt och billigt boende inte är över för att det drakoniska förslaget om marknadshyror – för tillfället – är tillbakadraget. Inför protestdagen den 18 september (se plattform och information om demonstrationen i Stockholm här) ville vi påminna om Arbetarmakts paroll i kampanjen: Bostad åt alla! Förstatliga fastighetsjättarna!

Arbetarmakt Göteborg