Demonstrera på internationella kvinnodagen!

Demonstration, 2017. Foto: Arbetarmakt

Demonstration, 2017. Foto: Arbetarmakt

Den internationella socialistiska kvinnodagen, 8 mars, närmar sig. Arbetarmakt uppmanar alla revolutionärer och kvinnokämpar att hedra dagen på gatorna, genom en kraftfull manifestation för kvinnors rättigheter och för kamp mot sexism och kapitalism. Varför kvinnokampen måste vara just antikapitalistisk beskrev vi 2018 bl.a. så här:

Det är inte överklassens döttrar som riskerar att bli offer för trafficking eller att utsättas för riskerna med surrogatmödraskap. Även om kvinnor från alla klasser utsätts för sexistiska trakasserier, så är det svårare för deltidsarbetande kvinnor med osäkra anställningsvillkor att säga ifrån eftersom de riskerar sin egen och kanske sina barns försörjning.

Läs även gärna vår rapport från demonstrationen 2020.

I år deltar Arbetarmakt i de demonstrationer/manifestationer som hålls på gatorna, och uppmanar alla kommunister att göra detsamma i sin stad. Hör av dig till oss om du vill vara med!

Redaktionen