Stoppa Tvärförbindelse Södertörn!

Bild: Tvärnit Södertörn

Att vi befinner oss i början av en global klimatkris har inte undgått någon som inte har valt att aktivt förneka detta väl bevisade faktum. För att vi ska ha en chans att begränsa effekterna av klimatkrisen till bara måttligt katastrofala är det nödvändigt att utsläppen av framför allt koldioxid minskas med hälften till år 2030, för att sedan nå ett netto av noll inom 20 år efter det. Så vad planeras nu i södra Stockholm? En ny motorväg, Tvärförbindelse Södertörn.

Tvärförbindelsen är en del av en en infrastruktursatsning på 800 miljarder kronor de närmaste 12 åren. Det behövs utan tvekan stora satsningar på infrastrukturen, speciellt upprustning och utbyggnad av järnvägen för att ersätta vägtransporter. 800 miljarder är säkerligen inte för mycket. Däremot har vi all anledning att ifrågasätta satsningar som direkt uppmuntrar bil- och lastbilstrafik, och därmed bidrar till att öka de koldioxidutsläpp som absolut måste minskas, och det snabbt.

Tvärförbindelsen kommer dessutom att hota stora naturskyddsområden och innebära en försämring av miljön för dem som bor eller uppehåller sig i närheten genom ökade utsläpp och mer buller. Och även om sådant ibland kan bli följden även av nödvändiga infrastruktursatsningar är detta ytterligare argument mot ett motorvägbygge under en klimatkris. Exempelvis Naturskyddsverket, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och flera trafikforskare har tagit ställning emot den planerade motorvägen. Vi har därför all anledning att säga nej till Tvärförbindelse Södertörn!

Ni kan hitta mer info på Tvärnit Södertörns hemsida och Facebooksida.

Lördag 23 april kl 15-16.30 kommer en demonstration mot Tvärförbindelsen att hållas på Medborgarplatsen i Stockholm. Kom gärna på den, ni som kan! Facebookeventet finns här.

Här kan ni hitta en längre artikel från Arbetarmakt med en diskussion om hur kampen mot klimatkrisen kan föras.

Jens-Hugo Nyberg