Tal vid 1 maj-manifestationen 2020

Tal vid Arbetarmakts 1 maj-manifestation i Stockholm 2020. Rapport och video från manifestationen finns här.

Kamrater!

I dag högtidlighåller vi i Arbetarmakt, som vanligt, arbetarklassens internationella kampdag, här vid La Mano-monumentet i Stockholm. Det är så klart ingen vanlig tid, men nu, mer än någonsin, behövs en upptrappad kamp mot den globala kris vi står mitt i. För det är en dramatisk och avgörande period vi lever i. Nu krävs att de revolutionära socialistiska, marxistiska och kommunistiska krafterna tar tag i situationen och går till motangrepp. Det här är inte ett läge för passivitet. Vi måste mobilisera arbetarklassen till kamp.

Det här är en enorm kris för den globala folkhälsan, i och med de höga dödstalen i Sverige och i många andra länder. Men det är inte bara en hälsokris. Det är också en politisk och ekonomisk kris för det rådande systemet, för den internationella kapitalismen, inklusive för den svenska kapitalismen.

Den ekonomiska krisen beror på kapitalismen självt. Krisen har varit på väg under en längre tid, och finns inbyggd i det kapitalistiska systeme, men den förvärras av epidemin. Kapitalisterna försöker skyffla över bördan för krisen på arbetarklassen – vi ser det i de stora massuppsägningar och lönenedskärningar som pågår. Det krävs en klasskampslinje för att konfrontera de rika på den här punkten, och inte minst den stat som skyddar de rika. Det här är inte en situation där det får råda någon som helst enhet över klassgränserna, där det får råda fred mellan klasserna i samhället. Vi måste mobilisera till kamp. Vi ska inte lita på myndigheterna. Vi ska inte lita på staten. Vi ska inte gå på myten om att de skyddar befolkningen. Staten skyddar framför allt företagens vinster och överklassens intressen, inte de arbetande människorna. När det gäller att tillgodose de arbetande människornas intressen är det något vi måste göra själva, genom att organisera oss, gå ut på gatorna och genom att kämpa på arbetsplatserna.

Varje första maj demonstrerar vi mot det kapitalistiska system som står i färd att förgöra vår värld. Vi demonstrerar mot imperialistiska krig, mot kvinnoförtryck och mot rasism. Vi samlas för att bygga en revolutionär rörelse som kan utmana kapitalet och dess stat. Så gör vi även i dag. Men denna första maj, i coronakrisens 2020, är det några krav som särskilt behöver diskuteras:

Att kämpa för adekvat skyddsutrustning inom alla delar och alla enheter av vården. Det ska betalas och tillverkas av företagen. De kommer inte att vilja göra det här frivilligt, så det måste ske på order av samhället, genom en massrörelse som pressar dem och staten att ta de här besluten.

All sjukvård måste förstatligas, rustas upp och gå tillbaka till samhället. Bort med alla privata företag från hemtjänst sjukhus och vårdhem, osv. Rulla tillbaka nyliberalismens attacker på välfärden och utkräv ansvar av de politiker och roffare som sett till att Sverige stått så dåligt förberett inför en folkhälsokris.

Vi måste kämpa för att tillämpa en betydligt mer offensiv metod när det gäller att smittspåra, t.ex. genom att masstesta folk. Även om det kommer att kosta är det en kostnad som måste tas från företagen.

Vi ska inte acceptera några som helst vräkningar på grund av obetalda hyror under coronakrisen.

Företag som skär ner eller riskerar att gå i konkurs måste tas över av staten under arbetarkontroll. Inga stödpaket till kapitalisterna utan att de som skapar alla deras vinster tar över ägandet och kontrollen!

Vänstern och arbetarrörelsen måste nu hitta kreativa sätt att kämpa för och driva igenom progressiva och radikala krav i arbetarklassens intresse. Klasskampen tar inte paus. Tvärtom förbereder sig den härskande klassen nu för att stjälpa över krisens kostnader på arbetarklassen. Det är en situation som kräver mer kamp, inte att vi sitter hemma i passivitet. I nuläget betyder det att vi inte ska acceptera statens regler mot stora folksamlingar.

Som kommunister tar vi folkhälsan på allvar, då vi vet att coronaviruset slår hårdare mot arbetarklassen och mot fattiga. Givetvis måste man i samband med demonstrationer och strejker se till att bete sig på ett sådant sätt att epidemin inte förvärras. Men det är något som arbetarklassen och vänstern själva kan, och måste, ta ansvar för. Det vi behöver är organisering, strejker, massprotester och aktioner. Slagordet måste vara att låta de rika betala för coronakrisen.

Det kommer också att krävas en ny arbetarinternational. Coronakrisen har visat att kampen inte kan vara nationell. Den kan inte begränsas till olika nationsgränser. Kampen är mer än någonsin global och därför måste också organiseringen vara global. Mer om detta kommer vi att säga vid det internationella öppna möte vi är med och arrangerar i morgon 2 maj, kl. 16, och vi inbjuder alla som lyssnar på det här till det mötet. Väl mött.

Länge leve socialismen, framåt till den socialistiska världsrevolutionen!