Rapport: Arbetarmakts 1 maj-manifestation i Stockholm

Vi går framåt i en sammansluten skara på en brant och mödosam väg stadigt hållande varandra i händerna. Vi är omgivna av fiender på alla håll, och vi är nästan alltid utsatta för deras eld. Vi har slutit oss samman enligt ett fritt fattat beslut just för att bekämpa fienderna och inte hamna i det närliggande träsket, vars invånare från första stund har klandrat oss för att vi avskilt oss i en särskild grupp och valt kampens väg i stället för försoningens (Lenin, ur Vad bör göras?)

Arbetarmakt samlade i vanlig ordning medlemmar och sympatisörer till en gatumanifestation för klasskamp och kommunism på arbetarrörelsens internationella kampdag, 1 maj. Nu är inte en tid för passivitet eller att trappa ner klasskampen – tvärtom behövs en massiv kampoffensiv, inklusive demonstrationer, strejker, aktioner, ockupationer och gatukamp, mot kapitalets förestående försök att lämpa över coronakrisens kostnader på arbetarklassen. I strilande regn höll vi ett kort möte. Som vår talare sa:

Det krävs en klasskampslinje för att konfrontera de rika, och inte minst den stat som skyddar de rika. Det här är inte en situation där det får råda någon som helst enhet över klassgränserna, där det får råda fred mellan klasserna i samhället. Vi måste mobilisera till kamp. Vi ska inte lita på myndigheterna. Vi ska inte lita på staten. Vi ska inte gå på myten om att de skyddar befolkningen. Staten skyddar framför allt företagens vinster och överklassens intressen, inte de arbetande människorna. När det gäller att tillgodose de arbetande människornas intressen är det något vi måste göra själva, genom att organisera oss, gå ut på gatorna och genom att kämpa på arbetsplatserna.

Läs hela talet här.

Det var för att understryka vikten av den kamplinjen, och för att visa att offentliga samlingar fortfarande är möjliga – till och med nödvändiga – att genomföra på ett säkert sätt, oavsett statliga förbud, som vi samlades vid La Mano. Att de reformistiska partierna valde att enbart fira 1 maj på nätet är på sätt och vis talande. Onlinemöten är självklart ett bra komplement till andra former av organisering, men att reformisterna (och stora delar av den vänster som svansar efter dem) inte kunde hitta någon annan form för att mobilisera klassen – ingen maning till strejk, inga aktioner mot de rika som i detta nu profiterar på krisen och på regeringens stödpaket och så vidare – på denna historiska kampdag är symboliskt för den roll de spelar och kommer att spela i krisen.

Mot reformismens passivitet och borgarnas isolering lyfter vi i Arbetarmakt vår fana för kamp mot kapitalismens utsugning och förtryck, och för kollektiv organisering och handling. Kom med oss i den kampen! Leve 1 maj, leve klasskampen, leve socialismen!

Arbetarmakt

De som inte kunde vara med i dag, men som vill höra mer om våra förslag för hur vänstern bör agera i krisen, är välkomna att delta i det onlinemöte vi arrangerar tillsammans med kamrater från Förbundet för Femte Internationalen i morgon, lördag, kl. 16. Mer information om det här. Läs också Solidaritet och klasskamp mot coronakrisen, vår huvudartikel om kampen mot coronakrisen, samt vår uppmaning inför 1 maj, Gör 1 maj till en kampdag för att låta de rika betala för coronakrisen!. Alla artiklar på ämnet coronakrisen går att hitta här.