corona Archive

Öppet möte 1 juni: Coronakris och klasskamp i Pakistan

Välkommen på öppet möte med en pakistansk aktivist! Pakistan har länge varit ett land med omfattande klasskamp. Samtidigt hotas alla progressiva rörelser av den repressiva regimen, liksom av starka fundamentalistiska krafter. Och givetvis har landet också drabbats av coronapandemin. Måndag 1 juni, …
.

Rapport: Arbetarmakts 1 maj-manifestation i Stockholm

Vi går framåt i en sammansluten skara på en brant och mödosam väg stadigt hållande varandra i händerna. Vi är omgivna av fiender på alla håll, och vi är nästan alltid utsatta för deras eld. Vi har slutit oss samman enligt ett …
.

Tal vid 1 maj-manifestationen 2020

Tal vid Arbetarmakts 1 maj-manifestation i Stockholm 2020. Rapport och video från manifestationen finns här. Kamrater! I dag högtidlighåller vi i Arbetarmakt, som vanligt, arbetarklassens internationella kampdag, här vid La Mano-monumentet i Stockholm. Det är så klart ingen vanlig tid, men nu, …
.

Gör första maj till en kampdag för att låta de rika betala coronakrisen!

Första maj är den internationella arbetarklassens gemensamma kampdag. 2020 äger den rum under exceptionella omständigheter av kris och katastrof för kapitalismen. Arbetarklassen och de mest förtryckta grupperna hotas dels av en hälsokatastrof och dels av de direkta attacker som kapitalägarna genomför när …
.

Öppet onlinemöte 2 maj: Hur bekämpar vi katastrofen?

Vi vägrar att betala för pandemin, vi vägrar att betala för krisen! Världen skakas av en historisk kris. Coronaviruset fortsätter att sprida sig över jorden. Redan har över 200 000 människor dött, och miljontals fler är drabbade. Pandemin orsakade inte den globala …
.