Fortsatt kamp är vägen ut ur krisen

Protest mot marknadshyror i Stockholm arrangerad av Arbetarmakt, 5 juni. Foto: Arbetarmakt

På måndagen meddelade statsminister Stefan Löfven sin avgång. Att det politiska program hans regering företrätt – januariavtalet – därmed fallit måste hälsas med tillförsikt av alla som kämpat mot de angrepp på arbetarklassens villkor och rättigheter som det representerat.

Att rörelsen mot marknadshyror inte ens nämnts på Nooshi Dadgostars många presskonferenser visar att V-ledningen helt är inriktade på parlamentariskt spel. V-ledningen söker avmobilisera rörelsen och att bereda marken för nya kompromisser, något som redan luftats av V i propåer till nyliberala Centerpartiet.

Vi vet ännu inte hur byråkraterna i ledningen för de borgerliga arbetarpartierna Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommer att navigera för att krångla sig ur denna parlamentariska kris, eller hur den härskande klassens representanter i de borgerliga partierna kan tänkas agera. Därför kommer vi att behöva återkomma om hur vi anser att kampen bör föras framöver.

Vad vi vet redan nu är dock att svaret på det parlamentariska schackrandet och försöken att sy ihop nya svekavtal måste bli fortsatt kamp. Marknadshyresangreppet tvingades på reträtten – för stunden. Om Löfven lyckas sy ihop en majoritet, eller om det blåbruna blocket får sin tur vid makten, kommer nya angrepp på vår rätt till bostäder utan tvekan att stå på agendan, liksom en rad andra försök att flytta fram kapitalets positioner på vår bekostnad. Vi måste förbereda oss på det.

Därför kan vi inte slå oss till ro och invänta några besked från talmannen. Alla organiserade arbetare, fackligt aktiva och vänsteraktivister måste vända den osäkra situationen till vår fördel, genom att fortsätta kampen i bostadsrörelsen och på alla fronter. Alla svekavtal eller kompromisser med kapitalets intressen måste avvisas. Vi måste fortsätta att bygga en rörelse mot högerpolitik som på allvar kan göra anspråk på makt, och bygga ett nytt arbetarparti som kan förvalta den kampen och föra den till seger.

Arbetarmakts styrelse

Se även: Fäll regeringen och trappa upp kampen (20 juni) och Går det att lita på Vänsterpartiet? (20 juni)