Rapport: Protest utanför UD

Protest utanför UD. Foto: Arbetarmakt

På torsdagen meddelades att franska och svenska trupper ska lämna Mali. Huruvida detta tillbakadragande blir permanent eller ej återstår dock att se – Frankrikes president Macron har signalerat att styrkorna kanske helt enkelt flyttas till ett annat land i Sahel-regionen. Dessutom har Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist tidigare uttryckt sin vilja att behålla svenska trupper i Mali så länge som möjligt.

Ned med Frankrike! Ned med Sverige! Sverige ut ur Mali! Foto: Arbetarmakt

I veckan samlades därför ett antal aktivister från Arbetarmakt utanför utrikesdepartementet i Stockholm för att protestera mot Sveriges deltagande i Frankrikes nykoloniala krig, och för att visa vår solidaritet med kampen mot de svenska och franska trupperna. Parollerna på skyltarna var: Sverige stöttar en militärdiktatur i Mali, Driv ut de svenska trupperna, och, med inspiration från demonstrationerna i Mali mot den fransk-svenska ockupationsstyrkan: À bas la France! À bas la Suède! (Ned med Frankrike, ned med Sverige!) Sverige ut ur Mali!

På plats utanför UD höll en kamrat följande tal (som också går att höra i vårt poddflöde, här):

Kamrater, här på utrikesdepartementet, och på försvarsdepartementet runt hörnet, var man för ett år sedan, i februari 2021, med och fattade ett beslut om att svenska soldater – svenska specialstyrkor – skulle skickas till Mali i Västafrika.

Vad gör Sverige i Mali? Vi backar bandet. Mali är en gammal fransk koloni. Men att landet blev självständigt betydde inte att Frankrike slutade lägga sig i och profitera på Malis folk. Franska företag dominerar i Malis ekonomi. Frankrike trycker till och med Malis valuta. 50 år senare har franska kapitalister blivit rikare, och Malis folk ett av världens fattigaste.

Vi går fram till 2012. I Mali gör folkgruppen tuareger uppror mot centralmakten. Islamistiska grupper också. Rebellerna intar stora delar av landet. Den som var president i landet då, en icke-vald interrimspresident, bjuder in FN-trupper för att mäkla fred.

Men det räcker inte för kolonialmakten Frankrike. De vill också gå in och stabilisera och säkra sina intressen. Precis som USA ville ”skapa demokrati” i Afghanistan. 2013 inleds en fransk operation utan FN-stöd. 2014 är det 5 000 franska soldater i Mali.

De franska soldaterna har, enligt människorättsorganisationer, samarbetat med grupper som ägnar sig åt krigsbrott i Mali. Människor som anses kopplade till islamisterna har avrättats utan rättegång. För ett år sedan, i januari 2021, bombade fransmännen ett bröllop. 19 personer, civila, dödades.

I Mali härskar i dag en militärdiktatur, efter två militärkupper i det sönderfallande landet.

Och det är till den militärdiktaturen som utrikesminister Ann Linde och försvarsminister Peter Hultqvist sänt soldater, för att stödja det franska kolonialkriget. 150 svenska specialstyrkor anlände för ett år sedan för att bistå fransmännen.

Kamrater, vad gör Sverige i Mali? Det är svårt att veta. Inte lättare blir det eftersom specialstyrkan som Sverige nu tagit ledningen över leds av anonyma, maskerade figurer. Men så här mycket vet vi: de svenska och franska regeringarna är där för att hjälpa en militärdiktatur och träna dess soldater. De är där trots växande protester, vid massdemonstrationer i Mali under slagordet ”Frankrike, stick hem!” och ”Ner med Frankrike!” Enligt Peter Hultqvist är striderna i diktaturen ett bra sätt för svenska soldater att få träna sig.

Så fungerade det under kolonialismen, och nu under imperialismen. Tränade, välutbildade militärstyrkor från Europa styr och ställer över Afrika. Diktatorer tillsätts och avsätts. Folket förblir utfattigt. Rikedomar och naturresurser skeppas hem.

Det sägs att Sveriges intervention i Mali är ”humanitär”. Precis som i Afghanistan sägs det att man bygger en ”demokrati”. Medan man stöttar en militärdiktatur. Det var lögn i Afghanistan, och det är lögn nu. Och precis som kriget i Afghanistan kommer det bara att förvärra situationen för Malis folk. Det enda den franska och svenska interventionen lett till är ännu en sönderfallen stat under diktatoriskt styre. Precis sådant som islamisterna kan växa ur. Att Ryssland nu också lagt sig i, med egna legosoldater till Mali, gör inte saken bättre. De har också sina egna intressen i landet.

Ett år efter att svenska trupper sändes till Mali står vi i dag här, utanför utrikesdepartementet i Stockholm, för att säga att vi behöver protester här också. Inte bara på gatorna i Bamako och Paris, utan i Stockholm också. Som demonstranterna där säger vi också: Ut med Frankrike! Och vi lägger till: Ut med Sverige! Vår solidaritet är med alla som kämpar mot de nykoloniala styrkorna. Även de som har svensk flagg. Stoppa kriget i Mali! Krossa imperialismen!

Läs mer om Sveriges och Frankrikes imperialistiska intervention i Mali:

Arbetarmakt Stockholm