Öppet möte 22/3: Ryssland ut ur Ukraina! Kamp mot all imperialistisk krigshets!

Bildkälla: Kevin Schmid, Unsplash

Hur ska socialister ställa sig till Rysslands invasion Ukraina? Det borde vara självklart att motsätta sig Putins brutala invasion och kräva att de ryska trupperna dras tillbaka, men lika lite som vi kan ge något stöd till den ryska imperialismen kan vi ge något till USA-imperialismen och Nato. Det som händer handlar inte bara om Ryssland och Ukraina, utan även om vilka maktförhållanden som ska råda mellan de olika imperialistiska makterna och blocken. Vägen till fred går genom internationell solidaritet och organisering av arbetarklassen över alla gränser, inte genom att sluta upp bakom någon imperialistisk sida och deras krigshets.

Tisdag 22 mars kl 19.00 kommer Arbetarmakt att hålla ett offentligt möte för att diskutera dessa frågor. Mötet hålls på Zoom, anslut vid den här länken eller kod 977-760-6505.

Våra senaste artiklar i frågan finns att läsa här och här