Delta i kommunistisk aktivism på 1 maj

Anslut dig till Arbetarmakts aktiviteter på 1 maj i Stockholm! Vi kommer inte att acceptera den systemtrogna vänsterns undfallenhet inför kapitaliststatens direktiv om att vi inte får gå ut på gatorna. Klassfienden har inte tagit paus under pandemin i sina attacker mot de arbetande. Det är dags att ge svar på tal. Här utvecklar vi varför vi på 1 maj i år, mer än någonsin, behöver ta kampen till gatorna.

Vill du inte sitta hemma framför datorn och uggla på 1 maj? Vill du ta ett rejält handtag i agitationen och mobiliseringen mot marknadshyror och högerpolitik? Vill du hjälpa till att sprida revolutionär marxistisk propaganda eller delta mot ultrahögern som ska smutsa ner 1 maj genom att ge sig ut på gatorna? Vill du inte lyda polisen och kapitalistlakejerna i sosseregeringen? I så fall, hör av dig till oss.

På 1 maj kommer Arbetarmakt fortsätta kampanjen mot marknadshyror genom ett torgmöte i Skärholmen där vi ämnar bidra till att kampanjen får ordentligt fotfäste där. Det är vår enskilt viktigaste aktivitet på 1 maj. Utöver det kommer vi hänga upp banderoller med budskap inriktade på klasskamp och uppror. Vi kommer minst hålla ett vakande öga på ultrahögerdårarna som hetsar mot vaccinering och för att covid-19 inte finns. Om det finns förutsättningar för kamp och protester mot dem kommer vi att delta i det. Vi kommer också ha tid för politiska diskussioner om läget för det arbetande folkflertalet i Sverige och den kamp mot högerpolitiken som måste utvecklas nu. Den 2 maj kommer vi dessutom att genomföra en manifestation i solidaritet med palestinierna i östra Jerusalem som just nu utsätts för etnisk rensning av den sionistiska ockupationsmakten. Mer info om den situationen finns här.

Kom med i vår dag för kommunistisk aktivism. Kontakta oss för att anmäla dig! Om du kontinuerligt vill delta i kampen föreslår vi att du blir medlem i eller organiserad sympatisör till Arbetarmakt.

Arbetarmakt Stockholm