Rapport: Lyckat 1 maj-möte

1 maj-möte mot marknadshyror i Skärholmen. Foto: Arbetarmakt

Arbetarmakt firade arbetarklassens internationella högtidsdag genom att bege oss ut på gator och torg. Dagens huvudaktivitet var vårt torgmöte mot marknadshyror i Skärholmen i Stockholm. Ett drygt tiotal kamrater ställde upp på Skärholmens torg, med banderollen Nej till marknadshyra, flygblad, tal och tidningsförsäljning.

På säkert avstånd från varandra spred vi ut oss runt torget och tunnelbaneuppgången och delade ut flygblad med information om denna allvarliga attack på arbetarklassens villkor. Under hela torgmötets gång höll dessutom talare från Arbetarmakt igång appelltal där vi gick igenom vad marknadshyror innebär och varför vi måste organisera kamp mot förslaget innan det blir verklighet. Vi pratade med intresserade som ville veta mer om hotet och kampen mot det, och spred ordet om det öppna möte vi håller på Zoom om kampen marknadshyror och högerpolitik – på onsdag 5 maj. Det är uppenbart att det här är ett angrepp från regeringen och fastighetsägarna som engagerar.

Vid vårt bokbord såldes vår tidning och annat material, även engelskspråkigt sådant från våra internationella kamrater i Förbundet för Femte Internationalen. Förutom intresset för kampen mot marknadshyror möttes vi av många glada hälsningar av Skärholmensbor som uppskattade ett inslag av röd agitation även under en pandemi. Vårt möte hade också talare från kamraterna i Shora, som bjöd på antikapitalistiska tal och appeller mot marknadshyror på svenska och persiska.

1 maj-mötet var vår en höjdpunkt under denna kommunistiska aktivitetshelg, där vi visat att kommunister fortfarande borde och kan ta till gatorna – särskilt under en pandemi – men inte den enda. Vi återkommer i en senare rapport om de övriga aktiviteter vi bedrivit för att göra även denna 1 maj till en röd högtid för kamp. Glad 1 maj, kamrater!

Arbetarmakt