Rapport: Antiimperialistisk 1 maj i Stockholm

Arbetarmakts banderoll på 1 maj 2022. Foto: Arbetarmakt

Arbetarmakt i Stockholm deltog, precis som vanligt, i 1 maj-firandet för att sprida vår politik och prata med nya människor. Kamrater deltog först i den traditionsenliga samlingen vid La Mano, där de Spanienfrivilliga och kampen mot fascismen högtidlighålls, och ställde sedan upp oss med bokbord och banderoll på Medborgarplatsen och därefter på Södermalm.

Av naturliga skäl stod antiimperialismen i fokus för vår mobilisering i år. Vår banderoll, med texten Revolutionär kamp mot imperialismen – Nej till Nato – Ryssland ut ur Ukraina, väckte mycket uppmärksamhet och blev flitigt fotograferad och kommenterad av socialister som deltog i dagens demonstrationer. I en tid då även delar av vänstern tvekar inför internationalismen och antiimperialismen var vårt tydliga ställningstagande och maning om en ny, antiimperialistisk kamprörelse något som väckte nyfikenhet och diskussion.

Vid vårt bokbord diskuterade vi med deltagare i demonstrationerna och människor som ville veta mer om Arbetarmakt, och kamrater rörde sig bland demonstranterna för att sälja det nya numret av vår tidning och dela ut flygblad med inbjudan till vårt öppna möte om kampen mot Nato, som hålls på onsdag 11 maj.

Efter en lyckad kampdag i den revolutionära kommunismens tecken samlades kamrater i Arbetarmakt efteråt för att äta middag ihop, redo inför en röd vår och sommar. Tack till alla som deltog!

Arbetarmakt

Se även:

  • Rapport: Arbetarmakts 1 maj-manifestation i Stockholm, 2020
  • Rapport: Kommunistisk aktivism 1-2 maj, 2021