Stöd kampanjen Rädda LAS

Vi i Arbetarmakt har under de senaste två åren flera gånger manat till handling mot de ökande hoten mot arbetarklassens rättigheter, däribland S- och MP-regeringens förberedda angrepp på lagen om anställningsskydd, las. Som vi skrev i oktober 2020:

Nu finns bara två alternativ: antingen kastar vi in handduken och accepterar liberalernas och borgarnas kommande diktatur på arbetsplatserna – eller så samlar vi oss och går till motangrepp. Som kommunister kommer vi arbeta för motangreppet.

Den överenskommelse som låg till grund för de angreppen, mellan S, MP, C och L, om att ”modernisera”, det vill säga ytterligare avveckla, arbetsrätten, har tyvärr fortfarande inte slagits tillbaka.

Därför är det med glädje vi ansluter oss till den kampanj som Husby arbetarcentrum i Stockholm tagit initiativ till, under parollen Rädda LAS – stoppa försämringarna i anställningsskyddet.

Det upprop som ligger till grund för kampanjen går att skriva under här. I skrivande stund har uppropet drygt 2 000 underskrifter, och en första målsättning om 3 000 undertecknare.

Vi ställer oss till fullo bakom uppropets krav, om att de föreslagna försämringar i las ska stoppas och att fackliga överenskommelser inte ska göras över medlemmarnas huvuden. Som uppropet konstaterar är det bara ”med kollektiva aktioner som vi kan stoppa försämringarna i las. Deras flexibilitet skapar vår otrygghet! Arbetsrättens ”modernisering” kräver vår organisering!”

En kampanj med dessa paroller är ett bra första steg mot en motoffensiv mot den reaktionära attack på arbetarklassens villkor som fått gå framåt oförhindrat under de senaste decennierna. Skriv under kampanjens upprop och delta i mobiliseringarna för en massiv protest den 19 mars!

Redaktionen

Mer att läsa av Arbetarmakt i las-frågan: