Historia Archive

Marxismen mot postmodernismen

Följande artikel skrevs för 21 år sedan och publicerades i vårt internationella förbunds dåvarande teoretiska tidskrift Trotskyist International (som numera är omdöpt till Fifth International). Som framgår av rubriken är temat den marxistiska kritiken av postmodernismen. Eftersom artikeln huvudsakligen handlar om centrala …
.

Karl Marx 200 år

Jubileum är inte bara rena hågkomster av en persons historiska gärning. När de handlar om epokgörande teoretiker som Karl Marx, som tillsammans med sin vän och kamrat Friedrich Engels grundade ”den vetenskapliga socialismen”, har den härskande klassen och dess vänsterflygel i reformismen …
.

Kata Dalström – en av den svenska socialismens främsta agitatorer

Kata Dalström föddes 1858 i en välbärgad familj. Fadern var visserligen, till skillnad från modern, inte född rik, men som framgångsrik metallurg och affärsman fick han ihop en avsevärd förmögenhet. Maken, Gustaf Dalström, hade ett betydligt sämre sinne för affärer, vilket orsakade …
.

Aprilteserna 1917 – trots allt ett logiskt steg för Lenin

Den 3 april 1917 återvände Lenin till Petrograd, nuvarande S:t Petersburg och Rysslands dåvarande huvudstad, efter tio år av exil. Det program han lade fram i sitt tal vid ankomsten tog dem som kommit för att hälsa honom välkommen på sängen – …
.

Rosa Luxemburg, Lenin och den revolutionära marxismen

Det tillhör regeln att revolutionärer och deras budskap förvrängs efter deras död. I Lenins fall handlar det både om att han gjordes till en idealbild av den nästan felfria ledaren av hela den stalinistiska traditionen, och att han gjordes till en karikatyr …
.

Till oktoberrevolutionens försvar

I år är det 100 år sedan ryska revolutionen 1917. För borgare har ryska revolutionen blivit symbolen för något av det värsta man kan tänka sig, och de vet inte till sig av harm när någon försvarar den. Socialister har däremot all …
.

Mujeres Libres – klasskamp och kvinnokamp under spanska inbördeskriget

Frågan om klasskampens förhållande till kvinnokampen diskuteras flitigt inom vänstern, av uppenbara skäl. Tyvärr rör sig diskussionen oftast på ett abstrakt plan. Å ena sidan finns en sorglig tradition inom vänstern och arbetarrörelsen att försumma kampen mot kvinnoförtrycket. Att öppet säga att …
.

Ryska inbördeskriget och byggandet av Röda armén

Vid tiden för Oktoberrevolutionen hade bolsjevikerna ingen klar förståelse för vilken sorts armé de skulle tvingas bygga. Detta är inte speciellt förvånande – en revolutions konkreta program kan inte härledas från några få enkla principer utan kommer hela tiden att korrigeras av …
.

Yttersta vänstern kan enas med ett revolutionärt handlingsprogram som grund

Situationen är allvarlig för världens arbetare och förtryckta. Ända sedan 1980-talet har våra fiender gått till attack, och de har gjort det framgångsrikt. Arbetarklassen har pressats tillbaka både när det gäller sociala rättigheter såväl som politiskt i och med alla traditionella arbetarpartiers …
.

Arbetarnas uppror i Ungern 1956

För 60 år sedan – i oktober och november 1956 – gick Ungerns arbetare ut i ett aldrig tidigare skådat uppror mot den stalinistiska byråkratin. Ett så omfattande och politiskt tydligt uppror mot stalinismens förtryck hade tidigare inte förekommit i Östeuropa. En …
.

M:s och KD:s spanska vänner försvarar fascistiska mördare

Att spanska Partido Popular (Folkpartiet, PP), Moderaternas och Kristdemokraternas spanska systerparti, inte ömmar för arbetarklassens demokratiska rättigheter är inget nytt. Partiet, Spaniens nuvarande regeringsparti, drev 2015 igenom en drakonisk lag mot rättigheten att demonstrera och protestera. Enligt den nya lagen är det …
.

Moskvarättegångarna: när Stalin rensade ut bolsjevikernas gamla garde

För 80 år sedan, 19-24 augusti 1936, genomfördes den första Moskvarättegången. Det blev den första av tre stora skenrättegångar där merparten av bolsjevikpartiets gamla ledare dömdes och avrättades. De revolutionärer som hade vigt sina liv åt socialismen, som hade kämpat i det …
.

C.-H. Hermansson, 1917-2016

En av den svenska folkhemsstalinismens mest betydande gestalter har gått ur tiden. Efter sin bortgång har C.-H. Hermansson, som väntat, hyllats okritiskt av Vänsterpartiets ledning samt av vissa socialdemokrater och liberaler. Lika väntat har de mer oförsonliga borgarna passat på att leverera …
.

Internationella kvinnodagen och dess ursprung i klasskampen

Kampen för kvinnors rättigheter fick ett kraftigt uppsving i slutet av 1800-talet, när hundratusentals kvinnor i de industrialiserade länderna drogs in i fabriksarbete. De drogs ur den privata sfären i hemmet och kastades in på arbetsplatser där de delade gemensamma erfarenheter med …
.

Syriens ”kommunist”parti – Assads trogna knähundar

Det finns ett utbrett stöd inom vänstern för Assaddiktaturen i den syriska inbördeskriget. Det må vara ”kritiskt”, men allt fler, inklusive en del anarkister, har accepterat diktaturen som det enda alternativet till jihadisterna. Vissa har gjort detta motvilligt, andra, främst olika stalinistiska …
.

Finland 1918, revolution och inbördeskrig

Följande artikel publicerades i vår teoretiska tidskrift, Revolutionär marxism, nummer 3 (2008). Vid 1800-talets början hade Finland tillhört Sverige i århundraden. Det fanns täta band mellan de båda ländernas överklasser, och de skikt som ekonomiskt, socialt och kulturellt dominerade i Finland talade …
.
Insändare: Om våld, självförsvar och brutalisering

Insändare: Om våld, självförsvar och brutalisering

Följande är en insändare från en läsare, med svar från artikelförfattaren. Artikeln Kvinnor i den väpnade kampen finns här. Jag köpte Arbetarmakt, nr 2/15, då jag demonstrerade på 1 maj. På omslaget läste jag rubriken ”Lärdomar av kvinnornas roll i den väpnade …
.