Historia Archive

Ryska inbördeskriget och byggandet av Röda armén

Vid tiden för Oktoberrevolutionen hade bolsjevikerna ingen klar förståelse för vilken sorts armé de skulle tvingas bygga. Detta är inte speciellt förvånande – en revolutions konkreta program kan inte härledas från några få enkla principer utan kommer hela tiden att korrigeras av …
.

Yttersta vänstern kan enas med ett revolutionärt handlingsprogram som grund

Situationen är allvarlig för världens arbetare och förtryckta. Ända sedan 1980-talet har våra fiender gått till attack, och de har gjort det framgångsrikt. Arbetarklassen har pressats tillbaka både när det gäller sociala rättigheter såväl som politiskt i och med alla traditionella arbetarpartiers …
.

Arbetarnas uppror i Ungern 1956

För 60 år sedan – i oktober och november 1956 – gick Ungerns arbetare ut i ett aldrig tidigare skådat uppror mot den stalinistiska byråkratin. Ett så omfattande och politiskt tydligt uppror mot stalinismens förtryck hade tidigare inte förekommit i Östeuropa. En …
.

M:s och KD:s spanska vänner försvarar fascistiska mördare

Att spanska Partido Popular (Folkpartiet, PP), Moderaternas och Kristdemokraternas spanska systerparti, inte ömmar för arbetarklassens demokratiska rättigheter är inget nytt. Partiet, Spaniens nuvarande regeringsparti, drev 2015 igenom en drakonisk lag mot rättigheten att demonstrera och protestera. Enligt den nya lagen är det …
.

Moskvarättegångarna: när Stalin rensade ut bolsjevikernas gamla garde

För 80 år sedan, 19-24 augusti 1936, genomfördes den första Moskvarättegången. Det blev den första av tre stora skenrättegångar där merparten av bolsjevikpartiets gamla ledare dömdes och avrättades. De revolutionärer som hade vigt sina liv åt socialismen, som hade kämpat i det …
.

C.-H. Hermansson, 1917-2016

En av den svenska folkhemsstalinismens mest betydande gestalter har gått ur tiden. Efter sin bortgång har C.-H. Hermansson, som väntat, hyllats okritiskt av Vänsterpartiets ledning samt av vissa socialdemokrater och liberaler. Lika väntat har de mer oförsonliga borgarna passat på att leverera …
.

Internationella kvinnodagen och dess ursprung i klasskampen

Kampen för kvinnors rättigheter fick ett kraftigt uppsving i slutet av 1800-talet, när hundratusentals kvinnor i de industrialiserade länderna drogs in i fabriksarbete. De drogs ur den privata sfären i hemmet och kastades in på arbetsplatser där de delade gemensamma erfarenheter med …
.

Syriens ”kommunist”parti – Assads trogna knähundar

Det finns ett utbrett stöd inom vänstern för Assaddiktaturen i den syriska inbördeskriget. Det må vara ”kritiskt”, men allt fler, inklusive en del anarkister, har accepterat diktaturen som det enda alternativet till jihadisterna. Vissa har gjort detta motvilligt, andra, främst olika stalinistiska …
.

Finland 1918, revolution och inbördeskrig

Följande artikel publicerades i vår teoretiska tidskrift, Revolutionär marxism, nummer 3 (2008). Vid 1800-talets början hade Finland tillhört Sverige i århundraden. Det fanns täta band mellan de båda ländernas överklasser, och de skikt som ekonomiskt, socialt och kulturellt dominerade i Finland talade …
.
Insändare: Om våld, självförsvar och brutalisering

Insändare: Om våld, självförsvar och brutalisering

Följande är en insändare från en läsare, med svar från artikelförfattaren. Artikeln Kvinnor i den väpnade kampen finns här. Jag köpte Arbetarmakt, nr 2/15, då jag demonstrerade på 1 maj. På omslaget läste jag rubriken ”Lärdomar av kvinnornas roll i den väpnade …
.

100 år sedan första världskriget: Kommunister och imperialistska krig

I somras var det 100 år sedan första världskriget bröt ut. Under fyra års tid slaktades miljontals människor, och samtliga krigförande länder hävdade att de försvarade sig, samt åberopade högre värden som frihet, demokrati, kultur och civilisation som de krigade för. Numera …
.

25 år sedan Berlinmurens fall

Det är 25 år sedan Berlinmuren föll, och i borgerlig media sägs att de stora händelserna i november 1989 enbart var en rörelse för att störta kommunismen och återinföra kapitalismen. Vi återpublicerar här en artikel från 2009, där Peter Main visar hur …
.
S:t Petersburg juli 1914: generalstrejk och gatustrider

S:t Petersburg juli 1914: generalstrejk och gatustrider

  Ryska revolutionerna 1917 tillhör historiens mest kända händelser, och även revolutionen i Ryssland 1905 – som inte lyckades störta tsaren, men väl tvinga honom till rejäla eftergifter efter generalstrejken i oktober – är ganska välkänd. Betydligt mindre känt är att Tsarrysslands …
.
Ryska revolutionen 1917 del 1 – Februarirevolutionen

Ryska revolutionen 1917 del 1 – Februarirevolutionen

På Internationella kvinnodagen 1917 – 23 februari med den gamla kalender de använde i Ryssland – inleddes den ryska februarirevolutionen. På några dagar sopade Petrograds arbetare och soldater bort tsar Nikolaj II från makten – och med honom inte bara ätten Romanov, …
.

100 år sedan första numret av Rabotnitsa, bolsjevikernas kvinnotidning

Idag, 8 mars 2014, är det på dagen 100 år sedan bolsjevikernas första tidning riktad direkt till arbetarkvinnor, Rabotnitsa (Arbeterskan) gavs ut första gången. Den fortsatte att ges ut fram till världskrigets utbrott några månader senare, varpå repressionen i kombination med den …
.
Carl Skoglund – svensk revolutionär trotskist i USA

Carl Skoglund – svensk revolutionär trotskist i USA

Carl Skoglund var en av de mest kända amerikanska trotskisterna under flera årtionden, men han var född i Dalsland 1884 och dog i USA 1960. I den socialistiska rörelsen i USA kallades han Skogie. Skoglunds uppväxt i Dalsland var fattig och han …
.
Bolsjevismen 110 år

Bolsjevismen 110 år

För 110 år sedan, sommaren 1903, höll den ryska socialdemokratin sin andra kongress, med syfte att skapa ett enat och organiserat parti. Knappt hade dock riktningen kring tidningen Iskra segrat på kongressen förrän den oväntat splittrades i fraktionerna bolsjeviker och mensjeviker. Splittringen …
.